Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Транспорт» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди у повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі – Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Транспорт» для мобільних пристроїв (далі – Програма) і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму (далі – Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/termsofuse;

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential;

  • «Умови використання сервісу Яндекс.Карти», розміщені в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/maps_termsofuse.

  • Використовуючи персональні рекомендації функції "Дзен" користувач приймає умови використання сервісу «Яндекс Дзен», розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їх частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та все, що стосується використання Програми, підлягає під застосування права Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані й розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі протиріч між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невинятковою) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Використовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. При встановленні на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за плату), у тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програму слід використовувати (у тому числі поширювати) під найменуванням «Яндекс.Транспорт». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує й оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Інформацію про рух громадського транспорту, доступ до якої надає Програма (далі — Дані), призначено виключно для особистого некомерційного використання Користувачем у рамках функціональних можливостей Програми. Будь-яке добування, копіювання, відтворення, перероблення, поширення Даних, їх розміщення у вільному доступі (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання Даних у засобах масової інформації та/або з комерційною метою і будь-яке інше використання, явно не дозволене цією Ліцензією, Умовами або законодавством РФ, що виходить за рамки функціональних можливостей Програми, заборонено без попереднього письмового дозволу Правовласника.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включно з Даними) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, не гарантує достовірності, точності, повноти і своєчасності Даних, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми (включно з Даними) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам, в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включно з Даними) або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помили або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що при використанні Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, слід передавати через форму зворотного зв'язку за адресою: gpbusfeedback@yandex-team.ru.

7. Оновлення/нові версії Програми і стороннє програмне забезпечення

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

7.2. До складу Програми як окремі її компоненти входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://yandex.ua/legal/transport_mobile_agreement/components

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може бути змінена Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/transport_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

 

Дата публікації : 01.03.2017 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/transport_mobile_agreement/02062016.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/transport_mobile_agreement/20140218.