Умови використання сервісу «Конструктор оновлення браузерів»

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі «Інтернет» використовувати сервіс «Конструктор оновлення браузерів» (далі — «Сервіс»), доступний за адресами: https://tech.yandex.ru/browser/constructor і https://tech.yandex.ru/browser/apiconstructor, згідно правилам і в межах даних Умов.

1.2. В усьому, що не передбачене цими Умовами, стосунки між Яндексом і Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу регулюються Користувацькою угодою сервісів Яндексу (https://yandex.ua/legal/rules), а також Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

1.3. Для цілей цих Умов під Користувачем мається на увазі особа, яка використовує Сервіс і водночас є власником сайту в мережі Інтернет, тобто особою, яка самостійно і на свій розсуд визначає порядок використання сайту Користувача, в тому числі порядок розміщення інформації на такому сайті, а також визначає склад функцій такого сайту.

1.4. Сервіс пропонує Користувачеві (власникові сайту) можливість сконструювати код, що дозволяє демонструвати відповідним відвідувачам сайту Користувача повідомлення про те, що їхні браузери застаріли, з посиланнями на актуальні версії таких браузерів, і отримати такий код для вбудовування на сайт Користувача.

1.5. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх документів, на які дані Умови посилаються, у повному обсязі, без будь-яких застережень і виключень. У разі незгоди Користувача з тим чи іншим положенням вказаних документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.6. Сервіс надається Яндексом на умовах «як є». Користувач повинен самостійно оцінювати ризики і самостійно нести всю відповідальність за свої дії, пов’язані з використанням Сервісу. Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Сервісу. Яндекс має право вносити будь-які зміни до структури і алгоритмів роботи Сервісу, призупиняти його працездатність або працездатність його функцій, змінювати або припиняти виконання функцій Сервісу без завчасного попередження Користувача і без вираження останнім згоди на це.

2. Використання Сервісу

2.1. Сервіс доступний Користувачеві після виконання останнім переліку пропонованих Яндексом дій, що доступні для ознайомлення за адресами: https://tech.yandex.ru/browser/constructor і https://tech.yandex.ru/browser/apiconstructor.

Користувач може вибирати значення у конструкторі блоку, в результаті чого Користувач отримує код, який може вбудувати до складу сайту Користувача.

Яндекс пропонує Користувачу виконати зазначений перелік дій, проте не відповідає за працездатність сайту Користувача, а також за перебої у роботі сайту, викликані такими діями або подальшим використанням Сервісу. Користувач самостійно оцінює і несе всі ризики, пов’язані з таким налаштуванням або подальшим використанням Сервісу.

2.2. У разі успішного вбудовування коду Сервісу до складу сайту Користувача, на сайті Користувача в автоматизованому порядку з’являються повідомлення для відвідувачів, що зайшли на сайт Користувача із застарілих версій браузерів.

3. Право на збір статистичних даних

3.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що код, з моменту, встановленого п. 2.2. цих Умов, збирає анонімні і знеособлені (без прив’язки до персональних даних відвідувачів сайту Користувача) дані про відвідання сайту Користувача, а також анонімні і знеособлені дані про сам сайт Користувача, і в автоматичному режимі передає їх Яндексу для зберігання узагальненої статистичної інформації, доступної для подальшого використання Яндексу в його особистих цілях. Така статистична інформація недоступна Користувачеві і не передається третім особам.

3.2. Яндекс не гарантує, що включення коду Сервісу до складу сайту Користувача, збір, передача Яндексу і зберігання Яндексом вказаної у п. 3.1 інформації не порушує законодавство місця перебування Користувача. Користувач здійснює використання Сервісу на свій ризик і самостійно несе відповідальність перед відвідувачами сайту Користувача за всі свої дії, пов’язані з використанням Сервісу.

3.3. Яндекс гарантує, що Сервіс не здійснює збір, передачу Яндексу і зберігання Яндексом даних, що віднесені законодавством РФ до категорії персональних.

4. Заключні положення

4.1. Дані Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення у мережі Інтернет за вказаною у цьому пункті адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Діюча редакція Умов є постійно доступною на сторінці за адресою: https://yandex.ua/legal/updater_termsofuse. У випадку, якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов, з якими Користувач не згодний, він зобов’язаний припинити використання Сервісу.

4.2. Всі побажання, зауваження, вимоги, претензії, пов’язані з роботою Сервісу, повинні направлятися через форму зворотнього зв’язку, що міститься за адресою: browser-constructor@support.yandex.ru.

4.3. Незалежно від місця перебування Користувача і незалежно від місцезнаходження обладнання, на якому розміщений сайт Користувача, або доменної зони сайту Користувача, до відносин з використання Сервісу підлягає застосуванню право Російської Федерації. Всі суперечки і розбіжності, пов’язані з використанням Сервісу, підлягають вирішенню в компетентному суді за місцем знаходження Яндексу, а російськомовна версія тексту цих Умов, постійно доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/updater_termsofuse, має юридичний пріоритет перед версіями, перекладеними на інші мови.

Дата публікації: 07.04.2016 р.