Українцям безкоштовно надаватимуть 27 пакетів медичних послуг

Союз блогеров Украины
24 cічня о 04:15
Так, в Програму медичних гарантій увійшли первинна медична допомога, екстрена медична допомога, амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу. …- Медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату
Газета.ua
23 cічня о 23:25
У Програму медичних гарантій увійшли первинна медична допомога, екстрена медична допомога, амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу, повідомляється на сайті Національної служби здоров'я. …Мамографія молочних залоз Гістероскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією) Езофагогастродуоденоскопія (діагностична/з ендоскопічною маніпуляцією) Колоноскопія (діагностична /з ендоскопічною маніпуляцією) Цистоскопія (діагностична /з ендоскопічною маніпуляцією) Бронхоскопія (діагностична /з ендоскопічною маніпуляцією) Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій Медична допомога при гострому мозковому інсульті Медична допомога при гострому інфаркті міокарда Медична допомога при пологах Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей Психіатрична допомога дорослим та дітям Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів заміщувальної підтримувальної терапії Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям Медична реабілітація немовлят, що народилися передчасно і/або хворими, протягом перших трьох років життя Медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату Медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
КП - Украина
23 cічня о 17:52
В правительстве окончательно согласовали список услуг. …Полный список медицинских услуг: Маммография молочных желез Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией) Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией) Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией) Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией) Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией) Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций Медицинская помощь при остром мозговом инсульте Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда Медицинская помощь при родах Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей Психиатрическая помощь взрослым и детям Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.