Португалия, Аргентина и Франция стартовали с побед на молодежном ЧМ