Вимоги до сайтів та описів

Вимоги до сайтів

До розміщення в Каталозі не приймаються:

 • Ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству (містять пропаганду насильства, расової ненависті, порнографію тощо).

 • Персональні сторінки та сайти, що не мають чіткої тематичної орієнтації або цікаві лише вузькому колу знайомих їх автора.

 • Сайти, змістовно важливі розділи яких є на стадії розробки або інформаційного наповнення.

 • Повні або часткові дублікати (дзеркала) інших, уже опублікованих у Каталозі, ресурсів. При цьому адміністрація Яндекса не вважає себе зобов'язаною вирішувати суперечки щодо автентичності ресурсів та авторських прав їх власників.

  Примітка. До часткових дублікатів у Каталозі відносяться і т. зв. нечіткі дублікати — пов'язані один з одним ресурси (у тому числі сайти однієї компанії, групи компаній, холдингу тощо), створені для різних напрямків діяльності (видів товарів і послуг, моделей товарів, торговельних марок, офісів тощо), які при цьому претендують на розміщення в одній рубриці та не відрізняються за регіоном або типом.
 • Пошуковий спам (із визначенням поняття «пошуковий спам» можна ознайомитися у п. 3.7 Ліцензії на використання пошукової системи Яндекса).

 • Розділи сайтів, ще не описаних у Каталозі, або розділи описаних у Каталозі сайтів, які не відрізняються від цих сайтів за своїми класифікувальними ознаками.

Вимоги до опису сайтів

Під час заповнення заявки на зміну опису сайту в Каталозі, будь ласка, враховуйте такі вимоги:

 • Заголовок не повинен перевищувати 50 знаків.

 • Заголовок сайту організації повинен містити її назву (або назву торговельної марки, яка їй належить). В інших випадках заголовки повинні містити унікальні імена сайтів.

 • Назва компанії або сайту в заголовку береться в лапки.

 • Заголовок не обов'язково повинен відтворювати офіційну назву фірми або рекламний слоган, що просувається на сайті.

 • Заголовок не може містити слів, набраних великими літерами, якщо це не абревіатура.

 • Заголовок не може містити перелік товарів чи послуг.

 • Заголовок повинен характеризувати весь ресурс у цілому, а не деякі його розділи.

 • Опис не повинен перевищувати 200 знаків.

 • Опис може містити перелік товарів чи послуг, але не більше ніж три-чотири пункти.

 • В описі не допускається повторення інформації із заголовка.

 • Не допускається вживання епітетів і тверджень рекламного характеру, а також прикметників найвищого ступеня («най...», «повний», «дешевий», «найкращий», «єдиний» тощо).

 • Будь-яка інформація, згадана в заголовку або описі, повинна бути достатньо помітно представлена на головній сторінці сайту.