Автозаповнення форм у браузері

Автозаповнення — це функція браузера, яка при заповненні користувачем яких-небудь полів (html-форм) на сайтах пропонує вибрати варіант із вже введених раніше рядків. Цю функцію легко можна відключити.

Примітка.

Для Яндекс.Браузера

Функцію автозаповнення браузера Yandex описано в розділі Автозаповнення відповідної Допомоги.

Примітка.

Для Internet Explorer 9

У меню Знаряддя (Tools) оберіть пункт Властивості браузера (Internet Options). Перейдіть на вкладку Вміст (Content) і в розділі Автозаповнення (AutoComplete) натисніть кнопку Настройки (Settings). У новому вікні в розділі Використовувати автозаповнення для зніміть прапорці в полях Форми (Forms) та Імена користувачів та паролів у формах (User names and passwords on forms). Натисніть ОК.

Щоб видалити дані, які браузер уже запам’ятав, у цьому ж вікні натисніть кнопку Очищення журналу автозаповнення (Clear Аutocomplete). У вікні, що відкрилося, установіть прапорці Дані форм та Паролі натисніть Видалити (Delete).

Якщо ви не хочете видаляти увесь список своїх запитів, можна видалити лише деякі з них. Коли при заповненні форми з’являється список уведених раніше слів і словосполучень, оберіть зі списку непотрібні та натисніть кнопку Delete.

Примітка.

Для Mozilla Firefox 6.0 та 7.0

У меню Налаштування (Tools) оберіть пункт Налаштування (Options). Перейдіть у розділ Приватність (Privacy). У блоці Історія відвідувань оберіть «Ніколи не пам’ятати історії» або «Використовувати власні налаштування історії». У випадку другого варіанта у формі налаштувань, що з’явилася, зніміть прапорець «Пам’ятати історію пошуків та форм».

Примітка.

Для Opera 11

Опера запам’ятовує лише паролі, які ви вводите. Щоб вимкнути це налаштування, у меню Інструменти (Tools) оберіть пункт Налаштування (Preferences). Перейдіть на вкладку Форми (Wand) і зніміть прапорець у рядку Увімкнути керування паролями (Let the Wand remember passwords).

Щоб очистити список раніше запам'ятованих паролів, натисніть кнопку Керування паролями (Passwords). У новому вікні виділіть потрібні рядки і натисніть Вилучити (Delete).

Примітка.

Для Chrome 14

У меню Налаштування та керування (значок гайкового ключа вгорі праворуч) оберіть пункт Параметри (або Налаштування на Mac). Користувачам Mac: якщо значок гайкового ключа не відображається, перейдіть в панель меню вгорі екрану і натисніть Chrome.

У вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Особисті дані, у розділі Автозаповнення форм зніміть прапорець Увімкнути «Автозаповнення», щоб заповнювати веб-форми за допомогою лише одного кліка. Натисніть кнопку Закрити.

Примітка.

Для Safari 5

Оберіть меню налаштувань Safari (значок шестірні вгорі праворуч), потім Preferences. Перейдіть у розділ AutoFill та зніміть прапорці Using info from my Address Book card та Other forms.

Щоб видалити дані, які браузер уже запам’ятав, натисніть кнопку Edit (поруч із полем Other forms). У новому вікні виділіть потрібні рядки і натисніть Remove або видаліть увесь список відразу за допомогою Remove All.