Директ Командер
Обмін даними із сервером

Мова запитів

Мова запитів Direct Commander Query Language дозволяє створювати складні критерії для відбору об'єктів: накладати різні умови на значення полів і комбінувати їх за допомогою логічних операторів.

Запит вводиться у рядку текстового фільтра внизу будь-якої панелі Командера. Запит із використанням логічних операторів починається із символа =.

Складання запиту

Простий запит складається із трьох частин:

= Поле Оператор Значення

Наприклад, запит заголовок ~ сухарі покаже всі оголошення, в яких у стовпці Заголовок міститься слово «сухарі».

Почніть вводити запит із символу =. При цьому в рядку введення з'являється значок Назви полів і оператори можна вибирати зі спливаючих підказок.

Під час введення значення зверніть увагу:

 • Регістр символів не враховується.

 • Якщо значення складається з кількох слів, розділених пробілами, для коректної обробки запиту візьміть у лапки весь вираз:

  = заголовок = "сухарі про запас"
 • Якщо потрібно знайти фразу, взяту в лапки, для коректної обробки запиту з подвійними лапками використовуйте символ \:

  = заголовок = "\"сухарі про запас\""
 • Якщо потрібно вказати кілька значень, використовуйте квадратні дужки:

  = заголовок = ["сірники"; "сухарі"]

  або

  = заголовок = [сірники сухарі]

 • Якщо поле може містити фіксований набір значень (Модерація, Стан, Пріоритет тощо), то використовуйте оператори ~ і !~ з квадратними дужками, навіть якщо значення тільки одне.

Якщо запит складено неправильно, значок у рядку введення змінюється на і з'являється повідомлення про помилку.

Запити з кількох умов

Для складання комбінованих запитів можна використовувати оператори & (логічне І) та | (логічне АБО).

Умови в запиті виконуються суворо зліва направо, але можна змінити порядок за допомогою круглих дужок. Умови, розміщені у дужках, мають пріоритет над стандартною послідовністю.

Приклад 1

= Слова ~ сірники | Слова ~ цукор

На цей запит відбираються фрази, в яких є ключове слово «сірники» або «цукор».

Приклад 2

= Слова ~ сірники | Слова ~ цукор & Ставка > 1

На цей запит відбираються фрази, які відповідають одночасно двом умовам:

 1. Містять слово «сірники» або «цукор».
 2. Мають ставку на пошуку, яка більша за 1.

Приклад 3

= Слова ~ сірники | (Слова ~ цукор & Ставка > 1)

На цей запит відбираються фрази, які відповідають хоча б одній із двох умов:

 1. Містять слово «сірники».
 2. Містять слово «цукор» і мають ставку на пошуку, яка більша за 1.

Оператори мови запитів

Залежно від поля DCQL застосовуються такі типи операторів.

ОператорЗначенняПрикладРезультат
~Містить= геотаргетинг ~ австрВідбираються групи оголошень, у яких у стовпці Геотаргетинг зазначено «Австралія» або «Австрія»
= "Ім'я зображення" ~ [black white]Відбираються оголошення, у яких у стовпці Ім'я зображення зазначено ім'я, що містить підрядок «black» або «white»
= Модерація ~ [Прийнято; Чернетка]Відбираються оголошення, у яких у стовпці Модерація вказано значення «Прийнято» або «Чернетка»
!~Не містить= геотаргетинг !~ австрВідбираються групи оголошень, окрім тих, у яких зазначено геотаргетинг «Австралія» або «Австрія»
= заголовок !~ [сірники сухарі]Відбираються оголошення, у яких значення у стовпці Заголовок не містить підрядків «сірники» і «сухарі»
= Модерація !~ [Очікує]Відбираються оголошення, у яких у стовпці Модерація вказано будь-яке значення, крім «Очікує».
=Дорівнює/збігається= геотаргетинг = АвстраліяВідбираються лише ті групи, у яких зазначено геотаргетинг «Австралія»
= Номер = [111111 222222]Відбираються оголошення з номерами 111111 і 222222.
!=Не дорівнює/не збігається= геотаргетинг != АвстраліяВідбираються групи, крім тих, у яких зазначено геотаргетинг «Австралія»
= Номер != [111111 222222]Відбираються оголошення з номерами, які відрізняються від 111111 і 222222.
>Більше= ctr > 0.5Відбираються фрази з CTR понад 0,5
<Менше= ctr < 0.5Відбираються фрази з CTR менше 0,5
>=Більше або дорівнює= Ставка >= 1Відбираються фрази, у яких ставка на пошуку більша або дорівнює 1
<=Менше або дорівнює= Ставка <= 1Відбираються фрази, у яких ставка на пошуку менше або дорівнює 1
&Логічне «І» у складних запитах= номер ~ 123 & стан = "тривають покази"Відбираються оголошення, які в номері містять цифри 123 І перебувають у стані «Тривають покази»
|Логічне «АБО» у складних запитах= назва ~ сірники | назва ~ цукорВідбираються оголошення, у назві яких міститься слово «сірники» АБО слово «цукор»
Увага! 

Оператори>, >=, < і <=, можна використовувати лише для стовпців із числовими значеннями.