Тонке налаштування параметрів імпорту

Щоб розмітити рядки і стовпці таблиці з оголошеннями при завантаженні рекламної кампанії з файлу, у вікні Імпорт оголошень з таблиці виконайте такі дії:

 1. Якщо аналізатор неправильно розбив дані на стовпці, виберіть відповідні роздільники полів.
 2. Після того, як дані коректно розподіляться по комірках таблиці, перевірте і за потреби скоректуйте визначені аналізатором типи рядків.

  Рядки з типом «Заголовки» і «Пропустити» не буде імпортовано в Директ Командер. Значення в рядках із типом «Заголовки» використовуються аналізатором для автоматичного визначення типів стовпців.

  Якщо декілька рядків у початковому файлі належать до однієї групи, використайте тип рядка «Продовження <номер>».

  Порада. Для швидкого призначення типів рядків натисніть на кнопку з типом рядка, утримуючи натиснутою клавішу:
  • Shift — щоб присвоїти тип поточного рядка всім рядкам нижче поточного (до кінця таблиці);
  • Alt — щоб присвоїти тип поточного рядка всім рядкам вище поточного;
  • Ctrl — щоб присвоїти поточному рядку тип «Група», а подальшим рядкам — типи в тій же послідовності, у якій вони йдуть після попереднього рядка типу «Група» (при цьому тип останнього рядка надається іншим рядкам до кінця таблиці). У таблиці зі структурою, що повторюється, це дозволить налаштувати типи рядків для першого оголошення, а потім позначати тільки перші рядки оголошень.
 3. Задайте типи стовпців, дані з яких потрібно імпортувати в Директ Командер. Для стовпців, дані з яких імпортувати не потрібно, використайте тип «---».

  Якщо є рядки з типом «Продовження <номер>», потрібно задати типи стовпців для кожного типу рядків: окремо для типу рядків «Група», окремо для типу рядків «Продовження 1» тощо. Для перемикання між типами рядків використовуйте кнопки з назвами типу рядків.

Налаштувавши типи рядків і стовпців для всіх значень, які вимагається імпортувати в Директ Командер, продовжте завантаження даних.