Керування кампаніями за допомогою файлів форматів XLS і XLSX

За допомогою файлів форматів XLS і XLSX можна редагувати наявні рекламні кампанії та створювати нові. Через файли можна змінювати оголошення, ключові фрази, ставки, геотаргетинг і контактну інформацію, додавати і редагувати єдині мінус-фрази на кампанію і групу оголошень, а також призначати єдиний регіон і єдину візитку на всю кампанію.

Для того щоб відредагувати наявну кампанію, потрібно спочатку вивантажити її у вигляді XLS- або XLSX-файлу. Після внесення необхідних змін завантажте файл у вихідну кампанію.

Для створення нової кампанії наполегливо рекомендуємо використовувати шаблон файлу, який доступний на вкладці Завантаження з XLS/XLSX.

На вкладці Історія відображаються списки завантажених і вивантажених файлів із зазначенням дати операції та номера вивантажуваної/змінюваної кампанії.

Цей інструмент працює лише із файлами формату XLS і XLSX. Формати XLSM, XLSB та інші зараз Директом не підтримуються.

Вивантаження у файл

Отримати файл із даними з кампанії можна на вкладці Вивантаження в XLS/XLSX на сторінці Керування кампаніями за допомогою XLS/XLSX. Встановіть прапорець Після вивантаження тимчасово заблокувати кампанію для редагування при вивантаженні рекламної кампанії, щоб заблокувати кампанію від змінювання оголошень, параметрів, а також від завантаження інших XLS- або XLSX-файлів. Редагування ставок на сторінці кампанії залишиться доступним. За потреби ви можете самостійно зняти блокування на сторінці перегляду кампанії.

Формат файлу

Завантажений файл має таку структуру:

 1. Вкладка «Тексти», у яку вивантажується рекламна кампанія.

 2. Вкладка «Контактна інформація» містить віртуальну візитку (якщо у всіх оголошень однакова візитка).

 3. Вкладка «Регіони», на якій відображено структуру дерева регіонів для налаштування геотаргетингу.

 4. Вкладка «Словник значень полів», на якій перераховано допустимі значення полів.

Завантаження із файлу

Завантажте змінений файл на вкладці Завантаження з XSL/XLSX у кампанію. Завантажуваний файл повинен бути тієї ж структури, що і вихідний.

Щоб додати оголошення в одну з уже створених кампаній, виберіть пункт додати в існуючу кампанію. Щоб додати оголошення в нову кампанію, виберіть пункт створити нову кампанію.

Рекомендовано заповнювати усі поля файлу, крім полів «Довжина заголовка» і «Довжина тексту», «Статус оголошення» і «Статус фрази». Якщо ви завантажуєте кампанію типу «Реклама мобільних програм», не потрібно заповнювати поля «Мобільне оголошення», «Посилання», «Заголовок» і «Адреси швидких посилань».

Якщо під час завантаження файлу з'являється повідомлення про помилку в одному або кількох рядках, то всі дані з файлу не буде завантажено у систему. Після виправлення помилок слід завантажити файл заново.

На першому кроці завантаження за відсутності помилок кампанія автоматично блокується від змін на 5 хвилин. Якщо протягом цього часу ви не натиснули на кнопку продовжити або скасувати, блокування знімається. Продовжити імпорт зі знятим блокуванням буде неможливо. Якщо на цей момент кампанію заблоковано, то неможливо розпочати завантаження файлу.

Увага.
 • Усі дані, які ви видаляєте з вихідного файлу, після його завантаження буде видалено із системи. Якщо ви завантажуєте вже створені оголошення з однієї кампанії в іншу, система сприйме їх як нові та створить дублікати.

 • Якщо файл завантажується в нову кампанію, у ній буде створено стільки ж оголошень, скільки в його таблиці міститься унікальних (за заголовком оголошення, текстом, посиланням) рядків.

 • Якщо в кількох рядках збігаються усі параметри, крім ключових слів, то всі ці рядки буде об'єднано в одне оголошення. Перераховані ключові слова додадуться до групи оголошень.

Особливості заповнення полів

Під час вивантаження та завантаження файлу враховуйте особливості деяких полів:

 • Статус оголошення

  Під час вивантаження у файл в це поле виводиться статус оголошення на момент вивантаження файлу: активний, зупинений, архів або чернетка. Якщо поле вивантажується пустим, значить, у цього оголошення статус не визначений або воно відхилене.

  У разі редагування файлу заповнення цього поля недопустиме. Значення цього поля виконує лише інформаційну роль. У разі додавання нового оголошення поле «Статус оголошення» має залишитися пустим.

 • Мінус-фрази на кампанію

  У поле додаються єдині мінус-фрази для всієї рекламної кампанії. Мінус-фрази перераховуються через кому, писати їх можна як зі знаком« - », так і без нього.

  Кількість слів для однієї мінус-фрази — не більше 7. Максимально допустима кількість символів — 20000.

 • Дод. оголошення групи

  Параметри показу і ключові фрази для групи оголошень заповнюються тільки для головного оголошення групи. У полі «Дод. оголошення групи» воно позначається знаком « - ».

  Інші оголошення групи позначаються у цьому полі знаком « + », для них можливе редагування лише полів з індивідуальними параметрами оголошень. Наприклад: заголовок, текст, адреса сайту, швидкі посилання.

  Для усіх додаткових оголошень не заповнюються такі поля, як: ID фрази, фраза, регіон, ставка, ставка в мережах і мітки.

 • Назва групи

  Під цією назвою група оголошень з'явиться в інтерфейсі. Назва не є ідентифікатором групи та її можна у будь-який момент відредагувати.

 • ID групи, ID фрази, ID оголошення

  Під час редагування файлу ці поля не повинні змінюватися. Якщо поля буде видалено, то в наявній кампанії будуть створені нові групи (оголошення, фрази), а старі буде видалено.

 • Порядковий номер групи (необов'язкове поле)

  Пронумеровані групи будуть відображатися в інтерфейсі в порядку зменшення номерів, а непронумеровані групи буде розміщено в кінці списку.

  Якщо оголошення не належать до жодної із пронумерованих груп, то під час завантаження файлу їх буде об'єднано в одну групу. Якщо таких оголошень більше 50, то їх буде розподілено на кілька груп.

 • Статус «Мало показів» (необов'язкове поле)

  Значення « Мало показів » у полі означає, що при поточних налаштуваннях оголошення із групи показуються вкрай рідко або не показуються взагалі.

  Не редагуйте поле і не заповнюйте під час додавання нової групи.

 • Фрази

  Поле заповнюється тільки в рядку із головним оголошенням групи. Довжина ключової фрази не може перевищувати 4096 символів (включаючи мінус-слова). Кількість фраз на групу — не більше 200. Кількість слів для однієї ключової фрази — не більше 7.

  Крім фраз, у полі також можливе завдання умов підбирання аудиторії у форматі «Audience: назва умови». За допомогою XLS можливе додавання лише вже наявних на акаунті умов.

 • Відображуване посилання (необов'язкове поле)

  Адреса сторінки сайту, яку буде показано в оголошенні. Поле не повинне містити символів, крім « - », « », « / », « % », «#» .

  Це поле заповнюється лише у разі завантаження кампанії типу «Текстово-графічні оголошення».

 • Регіон

  Поле заповнюється тільки в рядку із головним оголошенням групи.

  Список коректних назв регіонів, які можна зазначати у відповідному полі, ви можете знайти на вкладці «Регіони» у зразку файлу.

  Пріоритет надається регіонам, виставленим на сторінці завантаження файлу (прапорець Встановити регіон для всіх завантажуваних оголошень). У цьому разі регіони, що передаються у файлі, не враховуються.

  Увага.

  Якщо назву регіону написано з помилкою, імпорт таблиці не відбудеться.

 • Ставка в мережах

  Поле заповнюється тільки в рядку із головним оголошенням групи.

  Значення ставок у цьому стовпці ігноруватимуться, якщо:

  • увімкнено стратегію з автоматичним керуванням;

  • увімкнено стратегію з ручним керуванням і вибрано покази тільки на пошуку;

  • увімкнено стратегію з ручним керуванням, вибрано покази на всіх майданчиках, і керування ставками на пошуку та в мережах не розділене.

  В інших випадках:

  • при увімкнених показах на пошуку повинні бути заповнені стовпці Ставка і Ставка в мережах;

  • при вимкнених показах на пошуку стовпець Ставка повинен бути пустим;

  • якщо стовпець Ставка в мережах буде пустим, використовуються такі ж ставки, як на пошуку.

 • Контакти

  Знак « + » у полі «Контакти» проставляється навпроти оголошень з однаковою візиткою. Контактна інформація для цих візиток міститься на вкладці «Контактна інформація».

  Знак « - » навпроти оголошення означає, що контактну інформацію в ньому не заповнено. Під час редагування файлу додайте знак « - », якщо хочете видалити заповнену раніше візитку з оголошення.

  Якщо в кампанії є оголошення з різними візитками, то у разі вивантаження поле «Контакти» у цих оголошень залишається незаповненим. Якщо під час редагування ви хочете залишити візитку в кампанії без змін, залиште поле «Контакти» пустим.

 • Статус фрази (необов'язкове поле)

  Значення цього поля виконує лише інформаційну роль. Редагування цього поля недопустиме. У разі додавання нової фрази поле «Статус фрази» має залишитися пустим.

 • Заголовки швидких посилань (необов'язкове поле)

  Під час заповнення цього поля слід розділяти заголовки за допомогою послідовності ||.

 • Адреси швидких посилань (необов'язкове поле)

  Під час заповнення цього поля слід відокремлювати адреси за допомогою послідовності ||. Не заповнюйте це поле у разі завантаження кампанії типу «Реклама мобільних програм».

 • Описи швидких посилань (необов'язкове поле)

  Під час заповнення цього поля слід відокремлювати описи за допомогою послідовності ||. Не заповнюйте це поле у разі завантаження кампанії типу «Реклама мобільних програм».

 • Параметр 1 і Параметр 2 (необов'язкові поля)

  Значення цих полів для поточної фрази буде підставлено в посилання замість {param1} і {param2}.

 • Мітки (необов'язкове поле)

  Поле заповнюється тільки в рядку із головним оголошенням групи. Для різних фраз однієї групи значення поля повинне бути однаковим.

  Під час заповнення цього поля слід розділяти мітки за допомогою ком. Кількість символів у кожній мітці не повинна перевищувати 25.

 • Зображення (обов'язкове поле для графічних оголошень)

  У поле додається посилання на зображення. Зображення завжди показується для графічних оголошень і може показуватися для текстово-графічних оголошень у мережах (РМЯ і зовнішні мережі). Вимоги до зображення залежать від типу оголошення.

  • максимальний обсяг файлу — 10 МБ;

  • формат зображення — JPG, PNG або GIF. У разі завантаження анімованого GIF-зображення зберігається лише перший кадр;

  • розмір зображення:

   • для стандартних — від 450 до 5000 пікселів за кожною стороною;

   • для широкоформатних — від 1080 × 607 до 5000 × 2812 пікселів.

  Якщо розмір, формат файлу або посилання на нього не відповідають вимогам, зображення не буде додано до оголошень, і ви побачите статус «Помилка завантаження зображень» на вкладці Історія завантаження. Там же ви знайдете посилання на завантаження звіту про помилки.

 • Уточнення (необов'язкове поле)

  Під час заповнення цього поля потрібно розділяти уточнення за допомогою ||. Кількість символів у кожному уточненні не повинна перевищувати 25.

  Не заповнюйте це поле у разі завантаження кампанії типу «Реклама мобільних програм».

 • Мінус-фрази на групу (необов'язкове поле)

  У поле додаються мінус-фрази для групи оголошень. Мінус-фрази подаються через кому, писати їх можна як зі знаком «-», так і без нього. Кількість слів для однієї мінус-фрази — не більше 7.

  Необов'язково зазначати мінус-фрази для кожної фрази групи, достатньо написати їх лише один раз. При цьому, якщо в різних рядках, що належать до однієї групи, буде зазначено різні мінус-фрази, то під час завантаження файлу їх буде об'єднано.

 • Тип кампанії, Тип оголошення, Тип пристрою, Тип зв'язку, Версія ОС

  Список коректних назв, які можна зазначати у відповідному полі, ви можете знайти у вкладці «Словник значень полів» у зразку файлу.

 • Мобільне оголошення, Посилання, Заголовок

  Не заповнюйте ці поля у разі завантаження кампанії типу «Реклама мобільних програм».

Обмеження

Інтерфейс керування кампаніями за допомогою XLS- та XLSX-файлів надається безкоштовно, проте у зв'язку з технічними особливостями Директа кількість і характер доступних операцій редагування, які можна виконати протягом доби, залежить від кількості балів на акаунті. Баланс перераховується один раз на добу в нічний час. Усі бали, не витрачені за минулу добу, «згоряють».

На кількість доступних для використання балів впливає багато факторів, зокрема:

 • кількість відхилених на модерації оголошень;

 • кількість фраз із низьким CTR;

 • середній CTR рекламної кампанії;

 • середній бюджет рекламної кампанії.

Кількість витрачених за одне завантаження балів відображається на сторінці підтвердження завантаження. Бали списуються лише у разі успішного імпорту даних. Якщо під час завантаження виникають помилки, бали не списуються.

«Вартість» змін:

 • додавання нового оголошення: 12 балів;

 • редагування оголошення: 4 бали;

 • додавання нової фрази: 2 бали;

 • редагування фрази: 1 бал.

Яндекс залишає за собою право призупинити доступ до керування кампаніями за допомогою XLS/XLSX для окремих користувачів без пояснення причин.