Поділитися файлом або папкою

Посуньте рядок із файлом або папкою праворуч або ліворуч і натисніть значок .

Щоб поділитися посиланнями на декілька файлів:

  1. Позначте потрібні файли або папки та натисніть значок унизу екрана.
  2. Виберіть, як надсилати посилання на файли або папки.
Примітка. Список усіх файлів і папок, якими ви поділилися, можна знайти на сторінці Посилання.