Мова запитів

Якщо для того, щоб задати складні умови для пошуку, вам недостатньо розширеної форми, використовуйте мову запитів. Вона дозволяє:

  • обмежити пошук конкретними полями листа (наприклад, шукати листи з «відправником Аліса» і з вкладенням «Звіт»[from:Аліса attachment:Звіт]);
  • обмежити пошук діапазоном дат (наприклад, шукати листи з 15.06.16 по 10.07.2016 – [date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10]);
  • шукати листи у певних папках або з мітками (наприклад, у папці «Листи від Кота»[folder:"Листи від Кота"]);
  • за допомогою операторів комбінувати умови (наприклад, шукати одночасно листи від Капелюшника Алісі або листи з текстом «чай Алісі»[(from:(just.mad.hatter OR Капелюшник) OR text:чай) AND to:Аліса]).
  1. Поля листа
  2. Оператори

Поля листа

Зазвичай Яндекс.Пошта здійснює пошук у всіх полях листа й у тій папці, яку відкрито. Але ви можете уточнити запит і зазначити поле листа для пошуку. Це дозволить шукати слова окремо в тексті листа, серед відправників і одержувачів, у вкладеннях, шукати листи за датою, у папках і мітках.

Одне і те ж слово можна шукати одразу в декількох полях, зазначивши їх через кому без пробілу. Наприклад, [from,cc,bcc:Шляпник].

Поля відправників і одержувачів

Поле

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

from:

Пошук листів із зазначеним відправником.

Можна шукати за іменем відправника («Аліса»), логіном («alice.the.girl») і доменом («yandex.ua»)

from:слово1

[from:cheshire.katze]

Буде знайдено листи, у яких у полі Відправник є «cheshire.katze».

to:

Пошук листів із зазначеним одержувачем.

Можна шукати за іменем відправника («Аліса»), логіном («alice.the.girl») і доменом («yandex.ua»)

to:слово1

[to:Аліса]

Буде знайдено листи, у яких у полі Одержувач є «Аліса».

cc:

Пошук за полем Копія.

Можна шукати за іменем відправника («Аліса»), логіном («alice.the.girl») і доменом («yandex.ua»)

cc:слово1

[cc:just.mad.hatter]

Буде знайдено листи, у яких у полі Копія є «just.mad.hatter».

bcc:

Пошук за полем Прихована копія.

Можна шукати за іменем відправника («Аліса»), логіном («alice.the.girl») і доменом («yandex.ua»)

bcc:слово1

[bcc:Кролик]

Буде знайдено листи, у яких у полі Прихована копія є «Кролик».

Текстові поля

Поле

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

subject:

Пошук листів із зазначеною темою.

Якщо тема складається з декількох слів, то її зазначають у лапках або перед кожним пробілом усередині назви ставлять зворотний слеш \.

subject:слово1

[subject:"чудодійний чай"]

Буде знайдено листи, у яких у полі Тема є «чудодійний чай».

Примітка. Якщо тема складається з декількох слів, використовуйте оператор лапки ".

text:

Пошук у тексті листа.
text:слово1

[text:"Масала чай із Індії"]

Буде знайдено листи, у тексті яких є «Масала чай з Індії».

Поля вкладень

Поле

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

has-attachments:

Пошук листів із вкладеннями або без вкладень.

Щоб знайти листи із вкладеннями, задайте значення «yes» («так») після оператора без пробілу, без вкладень – «no» («ні»).

has-attachments:значення

[has-attachments:yes]

Буде знайдено листи з вкладеннями.

attachment:

filename:

Пошук за назвою вкладення.
attachment:слово1

[attachment:photo]

Буде знайдено листи з вкладеннями, у назві яких є «photo».

Поля дат

Поле

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

date-begin:

after:

і

date-end:

Пошук листів у зазначеному діапазоні дат.

Діапазон дат задається включно.

Можна використовувати оператори окремо: date-begin: знайде листи після зазначеної дати, date-end: – до зазначеної дати включно.

date-begin:ДДММРР
date-begin:РРРР-ММ-ДД date-end:РРРР-ММ-ДД

[date-begin:15.06.16]

Буде знайдено листи з 15.06.16 по поточну дату включно.

[date-begin:2016-06-15 date-end:2016-07-10]

Буде знайдено листи з 15.06.16 по 10.07.2016 включно.

before:

older:

Пошук листів до зазначеної дати, виключаючи цю дату.
before:ДДММРР
before:РРРР-ММ-ДД

[before:15.06.16]

Буде знайдено листи з дати створення скриньки по 14.06.16 включно.

older-than:

і

newer-than:

Пошук листів у зазначеному діапазоні дат відносно поточної дати.

Значення можна задати в годинах («h»), днях («d») або тижнях («w»).

older-than:значення
older-than:значення newer-than:значення

[older-than:2d]

Буде знайдено листи старіші двох діб.

[older-than:2d newer-than:1w]

Буде знайдено листи старіші двох діб, але новіші одного тижня.

Поля папок і міток

Поле

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

folder:

Пошук листів у зазначеній папці.

Якщо назва папки складається з декількох слів, то її зазначають у лапках або перед кожним пробілом усередині назви ставлять зворотний слеш \.

folder:слово1
folder:слово1\ слово2

[folder:"Листи від Кота"]

[folder:Листи\ від\ Кота]

Буде знайдено листи з папки «Листи від Кота».

label:

Пошук листів із зазначеною міткою.

Якщо назва мітки складається з декількох слів, то її зазначають у лапках або перед кожним пробілом усередині назви ставлять зворотний слеш \.

Щоб знайти непрочитані листи, зазначте назву мітки «unread», прочитані – «read».

label:слово1
label:слово1\ слово2

[label:"китайський чай"]

[label::китайський\ чай]

Буде знайдено листи з міткою «китайський чай».

Оператори

За допомогою операторів можна комбінувати умови в запиті, зазначати варіанти слів для пошуку, шукати листи за точною цитатою.

В одному запиті можна одночасно використовувати декілька операторів, розділяючи їх пробілами. Наприклад, ["Масала из Индии" subject:чай from:кролик].

Оператор

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

"

Пошук листів, що містять точну фразу (пошук за цитатою).

"слово1 слово2 ... словоN"

["десяток невозможностей до завтрака"]

Буде знайдено листи, у яких є фраза «десяток неможливостей до сніданку».

-

Пошук листів, у яких немає зазначеного слова.

Буде виключено лише слово, перед яким стоїть оператор.

Можливе використання декількох операторів - в одному запиті.

слово1 слово2 ... -словоN

[чай -пуэр]

Буде знайдено листи, у яких є слово «чай», але немає слова «пуер».

[subject:(чай -пуэр)]

[subject:чай -subject:пуэр]

Буде знайдено листи, в яких у полі Тема є слово «чай», але немає слова «пуер».

АБО

OR

Пошук листів, у яких є будь-яке слово із запиту.

Можливе використання декількох операторів OR в одному запиті.

слово1 OR слово2 OR ... OR словоN

[черный OR зеленый OR травяной]

Буде знайдено листи, у яких є хоча б одне зі слів запиту: «чорний», «зелений» або «трав’яний».

()

Групування слів за умови складних запитів.

Усередині взятої у дужки групи також можна використовувати будь-які оператори.

слово1 оператор (слово2 слово3 ... словоN)

Наявність пробілу перед символом ( визначається синтаксисом оператора, що стоїть перед ним.

[(from:(just.mad.hatter OR Капелюшник) OR text:"чайна церемонія") AND before:11.10.16]

Буде знайдено листи, отримані до 11 жовтня 2016 року, в яких у полі Відправник є «just.mad.hatter» або «Капелюшник», у тексті – «чайна церемонія».