Гарячі клавіші

Створення об'єктів

Гарячі клавіші Функція (створення) Кнопка
Alt + P Мітка
Alt + L Лінія
Alt + M Багатокутник

Щоб вийти з режиму створення об'єкта, натисніть на гарячі клавіші.

Робота з об'єктами

Enter ↲

Завершує малювання об'єкта і відкриває форму задання значень параметрів об'єкта (аналогічно пункту Завершити контекстного меню об'єкта або подвійному натисненню під час створення фігури).

Натиснення клавіші Enter ↲ у разі відкритої форми задання значень параметрів об'єкта закриває форму без збереження параметрів (аналогічно натисненню на значок ):

Зміна порядку об'єктів у списку

Об'єкти відображаються на карті у такому порядку: мітки відображаються «вище» ліній та можуть перекривати їх зображення, а лінії — вище багатокутників.

Можна змінити порядок відображення об'єктів в межах кожної категорії.

Для цього виділіть об'єкт у списку і натисніть на гарячі клавіші:

Гарячі клавіші Переміщення об'єкта
Ctrl + Shift + ↑ вище всіх об'єктів
Ctrl + Shift + ↓ нижче всіх об'єктів
Ctrl + ↑ вище на один об'єкт
Ctrl + ↑ нижче на один об'єкт

Наприклад, на лівому малюнку багатокутник 1 відображається вище багатокутника 2, на правому малюнку — навпаки:

Примітка.

Можна також перетягнути об'єкт (мітку, лінію або багатокутник) на потрібне місце у списку об'єктів.

______________________________________________________________

Перейти у Конструктор карт