Параметри візитів

Порада. Для роботи із JavaScript API необхідні навички роботи з HTML і JavaScript. Якщо ви не маєте таких навичок, зверніться до розробника або веб-майстра вашого сайту.

Більшість даних про відвідування збирається лічильником Яндекс.Метрики автоматично. Проте часто виникає потреба доповнення зібраних даних власними. Наприклад, інтерес може становити статистика на замовлення певних товарів або інформація про дії авторизованих користувачів.

Яндекс.Метрика дає можливість пов'язати з візитом довільний набір даних, що називаються параметрами візиту. Ці дані можуть бути відображені у звітах, а також використовуватися в умовах групування і сегментації.

Параметри візитів передаються у сховище лічильника за допомогою JavaScript API. Надсилання даних може здійснюватися або під час ініціалізації лічильника, або в довільний момент часу до закінчення тайм-ауту візиту.

Під час ініціалізації лічильника параметри візиту зазначаються в параметрі params.

Для передавання параметрів візиту під час перегляду відвідувачем сайту використовується метод params або необов'язковий аргумент методів extLink, file, hit, reachGoal.

Параметри візитів передаються у вигляді JavaScript-об'єкта чи масиву.

Примітка. Кількість параметрів візитів, які може бути показано у звітах Метрики, не перевищує 10 рівнів вкладеності.
var yaParams = {
  x: 10,
  y: "неавторизований користувач"
}

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX, params: window.yaParams||{}});

Обробка переданих даних

Передані Яндекс.Метриці у вигляді JavaScript-об'єктів дані обробляються так.

Назва поля і рівень його вкладеності інтерпретуються як ім'я параметра і його рівень відповідно. Значення поля обробляється таким чином, залежно від свого типу:

 • об'єкт — для кожного ключа об'єкта створюється гілка дерева, і для кожного значення алгоритм викликається рекурсивно;
 • рядок — обчислюється кількість випадків, коли трапляється кожне різне значення рядка;
 • число — обчислюється сумарне і середнє значення усіх чисел;
 • масив — створюється гілка дерева [Параметри], обчислюється кількість випадків, коли значення є масивом, і алгоритм викликається рекурсивно для кожного елемента масиву;
 • true, false або null — обчислюється кількість випадків, коли трапляється кожне таке значення.

Параметри передаються в Метрику як групування. Показники, які обчислюються під час оброблення даних, є метриками.

Увага. Частину назв полів зарезервовано для передавання даних електронної комерції.

Приклад. АВ-тестування

Припустимо, потрібно визначити, як колір кнопки Купити впливає на конверсію за ціллю «Перехід у кошик».

Якщо користувачеві показується червона кнопка, визначаємо параметр:

var yaParams = {ab_test: "червона кнопка"};

Якщо користувачеві показується зелена кнопка, визначаємо параметр:

var yaParams = {ab_test: "зелена кнопка"};

Передаємо цей параметр будь-яким зручним способом. Наприклад, під час ініціалізації лічильника на сторінках із товаром або за допомогою методу reachGoal, що викликається натисненням на кнопку Купити.

Після цього в інтерфейсі Яндекс.Метрики з'явиться можливість використовувати значення параметра ab_test для вибірки відповідних даних.

Приклад. Передавання ієрархічної структури даних

Припустимо, що необхідно передати дані та відобразити їх у звіті в деревоподібному списку.

var yaParams = {
  "level1":{"level2":["level3_1","level3_2"]}}
...