Метрика

Терміни та визначення

Віджет

Графічний модуль, що містить коротку статистичну інформацію про сайт і його відвідувачів.

Візит (сесія)
Послідовність дій одного відвідувача
[no-highlight[

Яндекс.Метрика рахує унікальних відвідувачів за допомогою cookie. У разі очищення cookies, перевстановлення браузера або перевстановлення операційної системи відвідувач вважатиметься новим.

]no-highlight]
на сайті (на одному лічильнику). Візит завершено, якщо між діями відвідувача на сайті минув деякий час. За замовчуванням — 30 хвилин. Ви можете зазначити інший час за допомогою опції тайм-аут візиту.

Наприклад, тайм-аут дорівнює 30 хвилинам. Відвідувач зайшов на сайт і переглянув кілька сторінок — візит зараховано. Потім залишив вкладку браузера відкритою і відійшов. За 35 хвилин повернувся (період тайм-ауту минув) і перейшов на іншу сторінку сайту. Цей перегляд вважається новим візитом.

Перехід із рекламних систем (наприклад, Яндекс.Директ тощо) вважається окремим візитом. Навіть якщо реклама повторно привела відвідувача (або їх було кілька з одного комп'ютера) до того як закінчився тайм-аут візиту, кожен клік на оголошення стане окремим візитом.

Зовнішній перехід

Перехід, здійснений відвідувачем з вашого сайту на який-небудь інший сайт за зовнішнім посиланням.

Зовнішнє посилання
Посилання, яке розміщене на вашому сайті і веде на сторонній сайт.
Час на сайті
Різниця у часі між першою і останньою подією у візиті (до подій належать перегляди, переходи за зовнішніми посиланнями, завантажування файлів і досягнення цілей, включаючи виклик методу reachGoal).
Докладно про перегляди

До переглядів відносяться:

  • завантаження сторінок сайту (в тому числі перезавантаження сторінки);
  • оновлення AJAX-сайтів, які визначаються за зміною хеш-параметра (#fragment) в адресному рядку;
  • надсилання даних за допомогою методу hit.
Глибина перегляду
Кількість переглядів сторінок сайту в рамках одного візиту. Є відношенням загальної кількості переглядів до загальної кількості візитів за звітний період.
Групування

Атрибут дій відвідувачів, зафіксованих лічильником (наприклад, візит, перегляд, зовнішній перехід, завантаження файлу тощо). За атрибутом групуються дані, передані у звіт.

Досягнення цілі
Момент, в який відвідувач виконує дію, що є ціллю.
Завантаження сторінки

Процес відображення вмісту сторінки сайту. Завантаження складається з кількох етапів:

  • обробка запитів до DNS,
  • обробка редиректів,
  • підключення до сервера,
  • відповідь сервера,
  • обробка HTML.

Докладна інформація про завантаження сторінок сайту доступна у звіті Час завантаження сторінок.

Завантаження файлу

Процес завантаження користувачем файлу, який розміщено на сайті.

Джерело

Спосіб потрапляння відвідувача на сайт: за рекламним оголошенням, із результатів пошуку, із соціальної мережі тощо.

Конверсія

Частка цільових візитів у загальній кількості візитів.

Метрика

Числова величина, яка розраховується на основі атрибуту візиту або перегляду. Ця величина може бути загальною або середньою. Наприклад, перегляди розраховуються як сума значень, глибина перегляду — як середнє значення.

Відмова

Візит вважається відмовою, якщо одночасно виконано такі умови:

Докладніше

Для розрахунку тривалості візиту враховуються перегляди сторінок і деякі інші події: переходи за зовнішніми посиланнями, завантаження файлів і виклик функцій reachGoal, hit, params, extLink, file, notBounce.

Службова подія «невідмова» генерується у браузері через заданий для розрахунку відмов час від початку відвідування. Внаслідок різниці в часі на сервері та клієнті, а також через затримку надсилання, зареєстрований час події може відрізнятися від реального. Як наслідок, може бути зафіксовано візит, що не є відмовою, тривалість якого менша 15 секунд (або заданого часу).

Відвідувач

Користувач, який зайшов на сайт протягом певного проміжку часу. Відвідувач вважається унікальним, якщо має неповторний набір характеристик (IP-адреса, браузер, ОС, cookies тощо). У разі очищення cookies, перевстановлення браузера або перевстановлення операційної системи відвідувач вважається новим.

Перегляд (хіт)

Завантаження сторінки сайту під час переходу відвідувача на неї. До переглядів також належать перезавантаження сторінки, оновлення AJAX-сайтів, надсилання даних за допомогою методу hit.

Сегмент

Частина візитів або переглядів, виділена за якою-небудь формальною ознакою (наприклад, за кількістю переглянутих сторінок).

Лічильник

JavaScript-код, за допомогою якого сервіс збирає статистичні дані.

Також це облікова одиниця Яндекс.Метрики — контейнер, у який збирається вся інформація про візити на ваш сайт.

Цільовий візит

Візит, у рамках якого було досягнуто ціль.

Цільова метрика

Числова величина, яка розраховується на основі атрибута цільового візиту. Ця величина може бути загальною або середньою. Наприклад, досягнення цілі розраховуються як сума значень, досягнення на відвідувача — як середнє значення.

Цільовий звіт

Відображає дані за цільовими візитами.

Ціль

Дія відвідувача, у якій зацікавлений власник сайту: перегляд конкретної сторінки, натискання на певний елемент (наприклад, кнопку «Оформлення замовлення») тощо. Докладно про типи цілей та їх налаштування див. у розділі Цілі.