Як працює Метрика

Робота з Метрикою починається зі створення лічильника — коду, що включається до вмісту веб-сторінок. Одночасно зі створенням лічильника Яндекс.Метрика створює пов'язане з ним сховище даних.

Відвідувачі взаємодіють зі сторінками сайту, на яких встановлено лічильник. Код лічильника виконується та передає сервісу Яндекс.Метрика дані як безпосередньо про сторінку, так і про події, що відбулися під час взаємодії з нею відвідувача.

Збір і надсилання даних

Код лічильника складається з двох частин: JavaScript-коду, розміщеного в елементі script та HTML-коду, включеного в елемент noscript.

Якщо сторінка завантажується браузером, то стандартною поведінкою є така. Якщо браузер підтримує виконання JavaScript-коду і його виконання не заблоковано (налаштуваннями браузера або сторонніми розширеннями), виконується JavaScript-код, що входить в елемент script. В іншому випадку обробляється вміст елемента noscript.

Якщо сторінка завантажується не браузером (наприклад, роботом), інтерпретація коду лічильника може бути довільною.

Коли JavaScript-код лічильника не виконується, кількість зібраних даних не дуже велика. Інформація про відвідування добувається сервером Яндекс.Метрики із заголовків HTTP-запиту на завантаження зображення. Посилання на зображення розміщене всередині елемента noscript. Із заголовків HTTP-запиту можна отримати IP-адресу відвідувача, адресу сторінки, яка містить зображення, інформацію про браузер і операційну систему, дані із cookie та (за фактом інтерпретації елемента noscript) ознаку відсутності підтримки JavaScript.

У разі виконання JavaScript-коду лічильника кількість доступної інформації збільшується. JavaScript-код має доступ до інформації про заголовок HTML-сторінки, URL джерела переходу на сторінку, параметри екрана і вікна браузера, додаткові розширення браузера (Flash, Silverlight, Java) тощо. У ряді випадків найважливіше, що JavaScript-код дозволяє відстежувати події, що відбуваються під час взаємодії користувача зі сторінкою. Наприклад, заповнення та надсилання форм, переходи за посиланнями, скролінг. Крім того, JavaScript-код вимірює параметри завантаження сторінки (наприклад, час до рендерингу) і дозволяє надсилати дані про досягнення цілей.

Легко помітити, що Яндекс.Метрика дозволяє отримати більше інформації про відвідувачів та їхню взаємодію зі сторінками сайту, ніж збирається безпосередньо лічильником. Наприклад, браузер не має інформації про те, який вік і стать користувача і в якому населеному пункті він перебуває. Ця інформація визначається сервісом, і часто для цього використовуються значні обчислювальні ресурси і обсяги даних.

Таким чином, зібрані лічильником дані обробляються на серверах Яндекс.Метрики і доповнюються різною інформацією.

Обробка та зберігання даних

Отримані дані обробляються сервісом. На їх основі у сховищі лічильника формуються статистичні об'єкти.

Яндекс.Метрика працює з кількома рівнями даних і оперує такими типами статистичних об'єктів:

Об'єктРівень

Перегляд (сторінки);

завантаження сторінки;

завантаження файлу;

зовнішній перехід

базовий рівень
ВізитДругий рівень
ВідвідувачТретій рівень

Статистичний об'єкт характеризується набором атрибутів.

Частина атрибутів є загальною для усіх типів статистичних об'єктів. Наприклад, об'єкт будь-якого типу може характеризуватися операційною системою і країною відвідувача, якщо їх вдалося визначити.

Частина атрибутів характерна тільки для певних типів статистичних об'єктів. Наприклад, характерним атрибутом перегляду є адреса сторінки, з якої здійснено перехід (реферер), атрибутом візиту — його тривалість, а атрибутом відвідувача — дата першого візиту.

Ці рівні можна подати у вигляді схеми:

У Метрику можна передавати додаткові параметри під час взаємодії користувача із сайтом. При цьому важливо розрізняти, які параметри стосуються візиту або перегляду, а які — відвідувача. Властивості відвідувача відрізняються від властивостей перегляду та візиту тим, що їх не прив'язано до конкретного часу відвідування сайту.

Наприклад, подія «надсилання відгуку» припадає на конкретний візит: за всю історію відвідувань людина могла залишити відгук лише один раз. Тому немає сенсу робити таку подію атрибутом відвідувача: у цьому випадку у звітах ви бачитимете, що нібито на кожен візит цього відвідувача припадало по одному відгуку.

Щоб порівняти поведінку відвідувачів, які хоча б один раз написали відгук, і тих, хто не залишив жодного відгуку, необхідно налаштувати передавання відповідної події через параметри візитів, а потім створити відповідні сегменти. У параметри відвідувачів слід передавати лише ті характеристики, які не змінюються від візиту до візиту і не містять персональних даних відвідувачів. Наприклад, можна передати тип клієнта — «роздрібний» або «оптовий».

Отримання і відображення даних. Метрики

Кожен об'єкт характеризується часом початку відповідної події (послідовності подій).

Таким чином, можна вибрати статистичні об'єкти певного типу в межах деякого інтервалу часу. Потім за допомогою значень атрибутів можна обчислити ряд абсолютних або усереднених показників. Такі показники називаються метриками. Наприклад, загальна кількість переглядів або кількість візитів із глибиною перегляду більше 5.

Метрики завжди обчислюються за статистичними об'єктами одного типу.

Під час аналізу метрики типовим завданням є визначення внеску тієї або іншої групи об'єктів у загальний показник. Наприклад, може виникнути потреба дізнатися, яку кількість відвідувачів сайту становлять чоловіки, а яку — жінки. Яндекс.Метрика дає можливість виділити групи об'єктів за допомогою умов, накладених на значення атрибутів, і обчислити значення метрики для кожної групи. Такий процес розбиття загального показника на складові частини називається групуванням.

Найчастіше цікавлять не усі об'єкти, а лише ті, які відповідають заданим умовам. Наприклад, потрібно проаналізувати поведінку відвідувачів, що прийшли за посиланнями в рекламних оголошеннях. Яндекс.Метрика дає можливість сформувати вибірку об'єктів, що цікавлять, за допомогою умов, накладених на значення атрибутів. Такий процес називається сегментацією, а вибраний набір об'єктів — сегментом.

Сегментацію і групування можна використовувати одночасно. Тобто можна, наприклад, виділити сегмент візитів, джерелом яких є пошукові системи, і згрупувати візити за пошуковою фразою.

Для перегляду та аналізу метрик використовуються звіти і віджети. Для дослідження поведінки користувачів призначені Вебвізор, карти і сервіс аналітики форм.