Метрика

Сегментація даних

Метрика збирає і обробляє великий обсяг інформації про відвідувачів сайту. Для вирішення бізнес-завдань іноді потрібно виділити з цієї множини лише частину даних.

Метрика дозволяє вибрати не лише візити відвідувачів за якоюсь дією (наприклад, перегляд конкретної сторінки, перехід із будь-якого джерела), але й за деякими параметрами цих відвідувачів: стать, вік тощо.

Крім цього, може бути важливо отримати статистику про відвідувачів, які виконали яку-небудь дію в минулому, і проаналізувати зв'язок дій у минулому і тепер. Дані, які Метрика використовує для формування такого звіту, можна подати таким чином:

Побудувати звіт лише за цікавими вам даними допоможе створення сегмента — з урахуванням потрібних вам умов.