Сегментація у звіті

Виділяти необхідні дані із загального обсягу статистичної інформації можна, задаючи сегмент. Сегмент формується з умов, за якими виділяються дані. Для зручності в Метриці усі умови об'єднано у групи, а групи — у категорії.

Розглянемо приклад. Мобільний оператор додав на сайт калькулятор тарифних планів.

Щоб оцінити ефективність нового інструмента, необхідно порівняти статистику за відвідувачами, які скористалися калькулятором, і тими, що ним не скористалися (наприклад, у перші 14 днів після запуску інструмента). Також буде корисно оцінити джерела відвідувань. Зробити це допоможе сегментація. Припустимо, що для лічильника вже створено ціль — взаємодія з калькулятором тарифів («Калькулятор»).

У звіті Джерела, зведення виділимо із загальної кількості відвідувань візити нових відвідувачів, які досягли цілі «Калькулятор»:

 1. Натиснемо на значок .
 2. Виберемо умову: Історія → Новий відвідувач/Відвідувач, що повернувся → Новий відвідувач. Натиснемо на кнопку Застосувати.
 3. Натиснемо на значок .
 4. Виділимо візити, у яких було досягнуто ціль «Калькулятор»: Поведінка → Досягнення цілі, із запропонованого списку виберемо потрібну ціль. Натиснемо на кнопку Застосувати.

Потім уточнимо дані, залишивши інформацію про відвідувачів, які переглянули сторінки тарифних планів із калькулятором у період з 1 до 15 березня. Сторінки тарифів є типовими для сайту, на всіх сторінках розміщено калькулятор. Тому в умові можна зазначити URL всього каталогу «tariff» за допомогою символу *.

 1. Натиснемо на значок .
 2. Виберемо умову: Поведінка → Перегляд URL. У полі для введення введемо адресу каталогу тарифних планів.
 3. Виберемо період часу перегляду сторінки: натиснемо на кнопку За звітний період, потім — Вибрати період.
 4. Натиснемо на кнопку Застосувати.

Таким чином ми отримали статистичну інформацію про користувачів, які скористалися калькулятором тарифів у заданий період часу в минулому. Збережемо сегмент.

Потім отримаємо середні дані про користувачів сайту — видалимо умову Досягнення цілі і збережемо сегмент під іншим ім'ям. Тепер ми можемо порівняти два сегменти.

Вибір умов

При виборі кількох умов:

 • з різних груп сервіс використовує логічний оператор «І»;
 • з однієї групи — оператор «АБО» за замовчуванням.
Обмеження. Можна додати не більше 20 умов.

Правила для умов

Правила дають можливість керувати умовами. Умови можна поділити на типи:

Наприклад, умови, пов'язані із зазначенням URL, заголовка сторінки або пошукової фрази. Такі умови можна задати у полі для введення. У разі зазначення кількох умов кожна умова має починатися з нового рядка.

Для цих умов можна вибрати правило:

 • виконувати будь-яку з умов (відповідає оператору «АБО»);
 • виконувати всі умови (відповідає оператору «І»).

Також у строкових умовах може бути використано спеціальні символи, що дозволяють задавати не чітку відповідність рядка, а його початок, підрядок і складніші умови із застосуванням регулярних виразів.

Символи, які використовуються під час сегментації
СимволОписПриклад
*Відповідає будь-якій кількості будь-яких символів

Відобразити дані за всіма сторінками, які починаються з https://example.com/tariff/, включаючи зазначену сторінку: https://example.com/tariff/*

Використання символу *

Символ * може бути корисний у разі задання умови, пов'язаної з пошуковою фразою.

Наприклад, з усіх пошукових фраз, за якими відвідувачі перейшли на сайт, можна вибрати дані лише за фразами, які так чи інакше містять назву компанії: *Роги і Копита*.

Такій умові відповідатимуть фрази типу: сайт компанії Роги і Копита, Роги і Копита сайт, сайт Роги і Копита офіційний.

@Вибрані дані містять зазначений рядок (але не обов'язково чітко відповідають)Відобразити дані за всіма сторінками, URL яких містить зазначений рядок @tariff
~Умова є регулярним виразомВідобразити дані за сторінками, URL яких задовольняє регулярний вираз
!Заперечення умовиВиключити дані щодо сторінок, URL яких починається з рядка https://example.com/tariff/: !https://example.com/tariff/*

У разі використання символів не враховується регістр.

Символи @, !, ~ можуть використовуватися лише на початку рядка, для них доступні такі комбінації:

ОператорПриклад
!@Виключити дані за сторінками, URL яких містить tariff: <!@tariff
!~Виключити дані за сторінками, URL яких задовольняє умови регулярного виразу

Операції з сегментами

Порівняння сегментів

Порівняння дозволяє побачити дані за двома сегментам одночасно.

Отриманий сегмент можна порівняти, наприклад:

 • із Попереднім періодом;
 • із Сегментом, заданим вручну;
 • із Готовим сегментом (наприклад, Нові відвідувачі, Пошуковий трафік);
 • із Збереженим сегментом (який ви створили раніше).
Збереження сегмента

Ви можете зберегти потрібний набір умов (сегмент), натиснувши на кнопку Зберегти як і зазначивши його назву. Після збереження сегменти доступні в меню, що розкривається за допомогою кнопки Сегменти → Збережені сегменти та у розділі Сегменти.

Обмеження. Можна зберігати не більше 500 сегментів.