Метрика

extLink

Порада. Для роботи із JavaScript API необхідні навички роботи з HTML і JavaScript. Якщо ви не маєте таких навичок, зверніться до розробника або вебмайстра вашого сайту.

Надсилання інформації про перехід за зовнішнім посиланням.

Зібрані дані використовуються під час формування Карти посилань та звіту Зовнішні переходи.

extLink(url[, options])

Параметр

Значення за замовчуванням

Тип

Опис

url *
[no-highlight[

* Обов‘язковий параметр.

]no-highlight]

String

URL сторінки, на яку відбувся перехід

options

Object

Поля об'єкта options
options.callback

Тип: Function

Callback-функція, що викликається після надсилання даних про завантаження файлу

options.ctx

Object

Контекст, доступний у callback-функції за ключовим словом this

options.params

Object

Параметри візиту

options.title document.title

String

Заголовок поточної сторінки

* Обов'язковий параметр.

Приклад

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});

//...

yaCounterXXXXXX.extLink('https://yandex.com');