file

Порада. Для роботи із JavaScript API необхідні навички роботи з HTML і JavaScript. Якщо ви не маєте таких навичок, зверніться до розробника або веб-майстра вашого сайту.

Надсилання інформації про завантаження файлу.

Зібрані дані використовуються під час формування звіту Завантаження файлів.

file(url[, options])

Параметр

Значення за замовчуванням

Тип

Опис

url *

String

URL завантаженого файлу.

yaCounterXXXXXX.file('http://my_site.ru/files/price.zip');
options

Object

Поля об'єкта options
options.callback

Function

Callback-функція, що викликається після надсилання даних про завантаження файлу

options.ctx

Object

Контекст, доступний у callback-функції за ключовим словом this

options.params

Object

Параметри візиту

options.referer

String

URL, з якого відвідувач завантажив файл

options.titledocument.title

String

Заголовок поточної сторінки

* Обов'язковий параметр.

Параметри url і options.referer допускають використання URL-шляхів без зазначення схеми (протоколу) і хоста.

У цьому разі, якщо шлях починається із символу /, URL вважається заданим від кореня хоста.
yaCounterXXXXXX.files('/downloads/price.zip');

В іншому випадку шлях вважається заданим відносно поточної сторінки.

yaCounterXXXXXX.files('../downloads/price.zip', {referer: 'index.html?page=goods'});