hit

Порада. Для роботи із JavaScript API необхідні навички роботи з HTML і JavaScript. Якщо ви не маєте таких навичок, зверніться до розробника або веб-майстра вашого сайту.

Надсилання даних про перегляд. Зазвичай використовується на сторінках, реалізованих із використанням AJAX або Flash.

hit(url[, options])
Увага. Сигнатура hit(url, [title[, referer[, params]]]) застаріла. Підтримується у режимі зворотної сумісності, але може бути виключена у довільний момент часу. Наполегливо не рекомендується до застосування.

Параметр

Значення за замовчуванням

Тип

Опис

url *

String

URL поточної сторінки

options

Object

Поля об'єкта options
options.callback

Function

Callback-функція, що викликається після надсилання даних про перегляд

options.ctx

Object

Контекст, доступний у callback-функції за ключовим словом this

options.params

Object

Параметри візиту

options.referer

String

URL, з якого відвідувач завантажив вміст поточної сторінки

options.titledocument.title

String

Заголовок поточної сторінки

* Обов'язковий параметр.

Параметри url і options.referer допускають використання URL-шляхів без зазначення схеми (протоколу) і хоста.

У цьому разі, якщо шлях починається із символу /, URL вважається заданим від кореня хоста.

yaCounterXXXXXX.hit('/contacts');

В іншому випадку шлях вважається заданим відносно поточної сторінки.

yaCounterXXXXXX.hit('contacts', {referer: 'index.html?page=main'});

Приклад

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
//...
yaCounterXXXXXX.hit('#!contacts', {
    title: 'Контактна інформація',
    referer: 'http://site.ru/#!main'
});