hit

Увага. Сигнатура застаріла. Підтримується у режимі зворотної сумісності, але може бути виключена у довільний момент часу. Наполегливо не рекомендується до застосування. Використовуйте hit (url[, options]).
Надсилання даних про перегляди вручну для AJAX- та Flash-сайтів.
hit(url, [title[, referer[, params]]])

Параметр

Значення за замовчуванням

Тип

Опис

url *

String

URL поточної сторінки

titledocument.title

String

Заголовок сторінки

referer

String

URL сторінки, з якої відвідувач завантажив вміст поточної сторінки

paramsПараметри візиту

* Обов'язковий параметр.

Параметри url і referer допускають використання URL-шляхів, без зазначення схеми (протоколу) і хоста.

У цьому разі, якщо шлях починається із символу /, URL вважається заданим від кореня хоста.

yaCounterXXXXXX.hit('/contacts');

В іншому випадку шлях вважається заданим відносно поточної сторінки.

yaCounterXXXXXX.hit('contacts', 'index.html?page=main');

Приклад

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
//...
yaCounterXXXXXX.hit('#!contacts', 'Контактна інформація', 'http://site.ru/#!main');