Метрика

Цілі

Цілі дозволяють відстежувати конкретні дії відвідувачів сайту, наприклад:

Відвідування певної сторінки (сторінки підтвердження замовлення тощо)

Рекомендуємо використовувати тип цілі Відвідування сторінок.

Натиснення на кнопку

Рекомендуємо використовувати тип цілі JavaScript-подія. Під час створення цілі зазначається її ідентифікатор. У разі досягнення цілі викликається метод reachGoal, у який передається зазначений ідентифікатор. Наприклад:

<html>
  ...
  <form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER'); return true;" value="Замовити" />
  </form>
  ...
</html>

де

 • XXXXXX — номер вашого лічильника,
 • ORDER — ідентифікатор цілі.
Заповнення форми

Рекомендуємо використовувати тип цілі JavaScript-подія. Під час створення цілі зазначається її ідентифікатор. У разі досягнення цілі викликається метод reachGoal, у який передається зазначений ідентифікатор. Наприклад:

<html>
  ...
  <form action="" method="get" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER', function () {
  alert('Данные успешно отправлены');
}, <Контекст, доступный по ключевому слову this внутри callback-функции>); return true;">
    ...
  </form>
  ...
</html>

де

 • XXXXXX — номер вашого лічильника,
 • ORDER — ідентифікатор цілі.
Послідовність цільових дій (воронка замовлення)

Рекомендуємо використовувати тип цілі Складена ціль.

Перегляд певної кількості сторінок сайту

Рекомендуємо використовувати тип цілі Кількість переглядів.

Перехід за зовнішнім посиланням, завантаження файлу або натиснення на e-mail

Рекомендуємо використовувати тип цілі Відвідування сторінок.

Створення цілі

Щоб створити ціль, виконайте такі дії:

 1. Натисніть на кнопку Додати ціль.
 2. У полі Назва зазначте ім'я створюваної цілі.
 3. Якщо потрібно створити ретаргетингову ціль, увімкніть опцію Ретаргетинг. Якщо опцію не увімкнено, буде створено конверсійну ціль.
 4. Перейдіть на потрібну вкладку:

  Кількість переглядів

  Умова цього типу дає можливість зазначити певну кількість сторінок, яку переглянув відвідувач сайту. Для задання цілі достатньо зазначити ціле число більше 1 у полі Перегляди.

  Відвідування сторінок

  Умова цього типу дає можливість зазначити конкретну сторінку або набір сторінок сайту, відвідування яких є важливим.

  Можна зазначити повний URL, частину URL або використати регулярний вираз.

  Можливі варіанти задання умов:

  • «url: збігається». Зазначається повний URL цільової сторінки;
  • «url: містить». Зазначається частина URL. Як правило, цей варіант використовується, якщо цільових сторінок кілька, і їх можна об'єднати однією умовою. Зазначайте якомога більшу частину URL, щоб ціль було досягнуто лише на потрібних сторінках;
  • «url: починається з...». Зазначається лише початкова частина URL. Цей тип умови використовується за потреби відстеження відвідувань підкаталогів.

   Наприклад, якщо задано умову «example.com/abc/», то ціль буде досягнуто на сторінках example.com/abc/1, example.com/abc/2, example.com/abc/1/2/3.
  • «url: регулярний вираз». Використовується для відстеження URL, що відповідають довільним шаблонам.

  Для задання URL сторінок можна використовувати кілька умов (до 10). Ці умови об'єднуються логічним оператором АБО. Тобто ціль вважається досягнутою, якщо виконано хоча б одну із заданих умов.

  JavaScript-подія

  Умова цього типу дозволяє відстежувати події на сайті (натиснення на кнопку, заповнення форми тощо).

  Інформація про досягнення такої цілі передається Яндекс.Метриці за допомогою JavaScript. Під час створення цілі зазначається її ідентифікатор. У разі досягнення цілі викликається метод reachGoal, в який передається зазначений ідентифікатор. В Ecommerce інформація про досягнення цілі передається за допомогою поля goal_id разом із даними про дію.

  Таким чином можна відстежувати практично довільні події.

  Обмеження. 

  Використовуйте такі значення ідентифікаторів, які не містяться в URL сторінок сайту.

  Ідентифікатори не повинні містити такі символи: /, &, #, ?, =.

  Складена ціль

  Умова такого типу дозволяє зазначити послідовність кроків, які відвідувач робить на шляху до виконання цільової дії. Кожен крок описується за допомогою цілі типу Відвідування сторінок або JavaScript-подія.

  Під час створення цілі зверніть увагу на таке:

  • Складена ціль може складатися максимум із п'яти кроків.
  • Вибирати ланцюжок кроків слід таким чином, щоб кожен наступний крок був неможливий без виконання попереднього. Якщо, наприклад, у відвідувача є можливість зробити другий крок, пропустивши перший, ціль не вважається досягнутою.
  • Кроки необов'язково повинні бути зроблені поспіль. Рухаючись до цілі, користувач може відвідувати різні сторінки сайту і виконувати інші дії, не пов'язані з досягненнями цілей кроків.
 5. Натисніть на кнопку Додати ціль. Створена ціль відображається у списку цілей.
 6. Натисніть на кнопку Зберегти.

Якщо цілі налаштовано таким чином, Метрика почне збирання статистики за створеними цілями через кілька хвилин після збереження налаштувань. Переглянути статистику можна у звіті Конверсії.

Примітка. 
 • Для кожного лічильника можна задати до 200 цілей.
 • Сервіс фіксує досягнення відвідувачем однієї й тієї ж цілі на одному лічильнику не частіше, ніж раз на секунду.
 • Під час одного візиту відвідувача сервіс може фіксувати до 400 досягнень всіх цілей, створених для лічильника.
 • Під час редагування лічильника і зміни даних про ціль усі накопичені раніше дані не перераховуються.
 • Якщо ви видалите ціль, зібрана по ній інформація не буде доступна у звітах.
 • Деякі відвідувачі можуть досягти цілі не безпосередньо на сайті, а, наприклад, за допомогою телефонного дзвінка.

 • Якщо ви хочете, щоб досягнення цілі спрацьовувало для відвідувань сторінок, URL яких містить символ +, зазначте у шаблоні «%2B» замість символа +.

  Приклад

Перевірка цілі

Для перевірки надсилання інформації про досягнення цілі можна використовувати в URL сторінки параметр _ym_debug зі значенням 1. У цьому випадку в консоль браузера будуть виводитися повідомлення про досягнення цілей.

Для виклику консолі браузера зазвичай використовується комбінація клавіш Ctrl + Shift + J ( + + J для сімейства операційних систем Apple).

http://example.com/?_ym_debug=1

Відсутність даних у консолі може свідчити про такі причини.

Для цілей типу Відвідування сторінок:

 • У налаштуваннях цілі не зазначено URL поточної сторінки.
 • У налаштуваннях цілі заадано занадто жорсткі умови (наприклад, умова «url: збігається» замість «url: містить»).

Для цілей типу JavaScript-подія:

 • Ідентифікатор цілі у методі reachGoal і в налаштуваннях лічильника не збігаються.
 • Немає або не спрацьовує код виклику методу reachGoal.