Звіт

Примітка.

Яндекс.Метрика піклується про конфіденційність відвідувачів і зберігає знеособлення зібраної інформації. Тому деякі дані, наприклад соціально-демографічні (стать, вік тощо), розкриваються з обмеженнями. Вони видаються лише в тому випадку, якщо кількість відвідувачів у вибірці більша ніж 10.

Наприклад, потрібно дізнатися частку чоловіків від кількості відвідувачів за день. На момент формування звіту сайт відвідали 5 осіб (менше 10). За такої умови звіт міститиме інформацію про загальну кількість відвідувачів за день, але дані про кількість чоловіків будуть недоступні.

Звіти подають статистичну інформацію про сайт і поділяються на стандартні (запропоновані сервісом) і звіти користувачів.

Кожен звіт містить показники, об'єднані у групи (наприклад, кількість чоловіків із загальної кількості відвідувачів). Звіт будується за певний період часу. За замовчуванням він відповідає місяцю. Дані відображаються в таблиці та на діаграмі.

  1. Налаштування звіту
  2. Створення звіту
  3. Операції зі звітами

Налаштування звіту

Нижче описано інструменти, за допомогою яких ви можете налаштувати вид звіту:

Період звіту

Ви можете вибрати календарний період часу, за який буде побудовано звіт. За замовчуванням вибрано місяць. Також можна задати інтервал дат, натиснувши на елемент .

Деталізація даних за часом

На діаграмах «Лінії» і «Зони» дані відображаються з розбивкою періоду на відрізки часу. За замовчуванням вибрано авто. Воно встановлює інтервал з урахуванням вибраного періоду часу і кількості даних, достатньої для цього періоду. Ви можете деталізувати часовий період за хвилинами, годинами, днями, тижнями і місяцями.

Сегментація

Сегментація дозволяє сформувати звіт за візитами, які задовольняють потрібні вам умови. Наприклад, можна з даних звіту Джерела, зведення виділити джерела, з яких прийшли тільки користувачі планшетів. Докладніше див. розділ Сегментація даних.

Точність даних

Якщо для формування звіту потрібна велика кількість даних, то збір інформації може зайняти тривалий час. Тому для швидшого формування звіту сервіс використовує тільки частину даних (наприклад, 10 %). Щоб змінити цю величину, в інтерфейсі Яндекс.Метрики на сторінці звіту натисніть на кнопку Точність і перемістіть повзунок у потрібну зону — Швидше або Точніше. Докладніше див. у розділі Семплування.

У разі переходу на інший звіт налаштування зберігається. Інформація про це відображається внизу екрана. Ви можете залишити або скинути її.

Моделі атрибуції

Допоможуть правильно визначити джерело переходу відвідувача на сайт — щоб розрахувати конверсію за створеною ціллю. Докладно див. у розділі Моделі атрибуції.

Види діаграм

За замовчуванням дані відображаються у вигляді ліній. Вони наочно показують динаміку показників. Ви можете використовувати найвідповідніший вид діаграми для вибраного звіту:

  • Лінії — зміни абсолютних значень вимірюваних величин у часі.
  • Кругова — розподіл величин за групами.
  • Зони — динаміка величин (їх значення сумуються). Графік у кожен момент часу показує сумарну кількість візитів для зазначених у легенді величин.
  • Колонки — зміна співвідношень досліджуваних величин у часі.
  • Карта — сумарні дані (разом і середні) на карті світу і на детальних картах України, Росії, Білорусі та Туреччини. Наприклад, у звіті Час завантаження сторінок карта дає можливість аналізувати швидкість відповіді вашого сайту в різних регіонах.

Відображення даних у таблиці

Усі показники об'єднуються у групи за деякими ознаками (групуваннями: за операційною системою, її версією тощо). Ознаки відображаються ліворуч у вигляді списку рядків:

Лінійний список

У цьому режимі доступний пошук. При цьому у звіті будуть доступні лише ті значення групувань (рядки), які відповідають заданій у полі пошуку умові. Наприклад, у звіті Сторінки входу ви можете переглянути дані щодо певної сторінки, набравши у полі пошуку частину її URL.

Деревоподібний список (поступово розкриває структуру)

Групування і метрики

Кожний звіт містить показники (метрики), об'єднані в групи (групування). Докладніше див. розділ Отримання і відображення даних. Метрики.

Щоб сформувати звіт, натисніть на кнопку Групування або Метрики. У вікні, що з'явилося, виберіть параметри, за якими хочете побудувати звіт. Вони відобразяться у правій частині вікна.

Під час вибору групування поруч із ним з'являється значок . Він вказує на те, що хоча б одне групування з цього блоку використовується у звіті.

Обмеження.

Кількість групувань та метрик у звіті не повинна перевищувати 10.

Достовірність даних

Метрика надає багато цифр за всіма аспектами роботи вашого сайту і всі ці цифри точні з точки зору методики їх розрахунку. Але з точки зору аналізу роботи сайту це не завжди так: наприклад, якщо на сайт заходив один відвідувач і дивився сторінки 20 хвилин, формально правильно, що середній час відвідування сайту — 20 хвилин. Але з точки зору здорового глузду це не так: робити якісь висновки про сайт на основі цього візиту не можна.

Сервіс дає можливість приховувати рядки звіту, які містять таку недостовірну інформацію. Докладно див. у розділі Статистична достовірність даних.

Вибір цілі

Під час вибору зі списку створеної раніше цілі дані звіту оновлюються з урахуванням цієї цілі. У списку цілі поділено за призначенням: конверсійні та ретаргетингові. Докладно див. у розділі Типи цілей.

Уточнення числових показників

Яндекс.Метрика дозволяє задати числове значення, відносно якого буде відображено статистичні величини. Наприклад, показати у звіті інформацію щодо відмов зі значенням більшим ніж 50 %. Щоб відфільтрувати значення, натисніть на значок . При цьому у звіті буде показано лише ті рядки (значення групувань), для яких значення метрик відповідають заданій умові.

Відображення даних на діаграмі

За замовчуванням на діаграмі відображаються значення того показника, за яким відсортовано дані. Ви можете побудувати діаграму за будь-яким іншим показником, який доступний у звіті, натиснувши на значок . Після цього діаграму буде перебудовано.

Сортування даних за показником

За замовчуванням дані звіту сортуються за першим показником (наприклад, за візитами). Ви можете змінити спосіб сортування, натискаючи на той показник, який вважаєте найважливішим.

Створення звіту

Щоб створити новий звіт, виберіть пункт меню Звіти → Мої звіти і натисніть на значок . За замовчуванням такий звіт має вигляд звіту Джерела (зведення). Потім внесіть необхідні зміни. Рекомендуємо формувати свої звіти, редагуючи стандартні звіти.

Після зміни звіт можна зберегти з попередньою назвою, натиснувши на кнопку Зберегти або з новою назвою — натиснувши на кнопку і вибравши дію Зберегти як. Потім у вікні, що з'явилося, введіть назву звіту. Після збереження звіт буде доступний у розділі Мої звіти. Також у сервісі доступні інші операції зі звітами.

Операції зі звітами

Експорт звіту у зручний формат

Щоб експортувати отриману інформацію у формати PDF, XLSX або CSV, натисніть на кнопку . При цьому у файл вибраного формату вивантажуються перші 100 000 рядків звіту.

Перейменування звіту

Щоб перейменувати збережений звіт, натисніть на кнопку виберіть дію Перейменувати. Потім у вікні, що з'явилося, введіть нову назву звіту і натисніть на кнопку Зберегти.

Видалення звіту

Щоб видалити збережений звіт, натисніть на кнопку і виберіть дію Видалити. Видалений звіт не можна відновити.

Примітка.

Змінювання, створення, збереження, перейменування і видалення доступні, якщо ви є власником лічильника Метрики або маєте представницький доступ або доступ на редагування.