Час завантаження сторінок

Звіт дає можливість проаналізувати швидкість, з якою завантажуються сторінки сайту. Браузер завантажує сторінки кількома етапами. Швидкість завантаження може знижуватися на будь-якому з них.

Звіт також дає можливість проаналізувати:

 • кожну стадію завантаження сторінки,
 • час до рендерингу сторінки,
 • час до повного завантаження сторінки.

Час зазначається в секундах. Оскільки швидкість завантаження може залежати від браузера, рекомендуємо використовувати сегментацію за браузером.

Технічні етапи завантаження сторінки

 • DNS (обробка запитів до DNS) — час, витрачений на відпрацювання запитів до DNS-сервера під час завантаження сторінки. Враховуються тільки значення з ненульовим часом.

  На цей параметр впливає швидкість роботи DNS-серверів, що обслуговують запити до домену сайту.

 • Редиректи (обробка редиректів) — час, витрачений на відпрацювання HTTP-переадресації під час завантаження сторінки. Враховуються тільки значення з ненульовим часом.
 • Тривалість встановлення з'єднання — час, протягом якого браузер очікував на підключення до HTTP-сервера під час отримання вмісту сторінки. Враховуються тільки значення з ненульовим часом.

  На цей параметр впливають затримки в інтернет-каналах між відвідувачем і сайтом, а також міра завантаженості сайту вхідними запитами.

 • Відповідь сервера — час, протягом якого було надіслано запит і було отримано відповідь із вмістом сторінки від HTTP-сервера до браузера. Враховуються тільки значення з ненульовим часом.

  На цей параметр впливають швидкість генерації відповіді веб-сервером, розмір сторінки і швидкість інтернет-каналу між відвідувачем і веб-сервером.

 • Час завантаження і парсингу HTML — час, протягом якого браузер обробляє вміст сторінки після її завантаження з сервера і до початку відтворення.

  На цей параметр впливає розмір і складність (кількість і вкладеність тегів) HTML-сторінки.

Час до рендерингу і до повного завантаження сторінки

Саме це значення суб'єктивно сприймається відвідувачем як швидкість завантаження сайту. Зазвичай час до рендерингу займає не більше двох секунд.

Час до завантаження DOM — це час від початку переходу на сторінку до повного завантаження сторінки з усіма її компонентами (зображення, CSS, скрипти тощо). Це значення суб'єктивно сприймається відвідувачем як «якість» сторінки.

Час до рендерингу — це час від початку переходу на сторінку до моменту, коли сторінка починає рендеринг у браузері.

При оптимізації часу завантаження слід звертати увагу на найвитратніший за часом параметр і оптимізувати насамперед його.

Імовірнісна оцінка даних

У звіті дані оцінюються за допомогою квантиля. За замовчуванням вибраний квантиль 50 %. Це означає, що у 50 % випадків час завантаження сторінок буде не більшим, ніж зазначений у звіті. Квантиль 90 % означає, що час завантаження не буде перевищувати зазначений у 90 % випадків.

Наприклад, якщо взяти десять довільних завантажень сторінки, у середньому в дев'яти з них час буде меншим від зазначеного у звіті, а в одному — більшим.

Ви можете самі встановлювати потрібне значення квантиля. Чим він більший, тим вищою є вірогідність, що відвідувач може завантажити сторінку за зазначений у звіті час.