Звіти групи «Активність»

Звіт «Залучення-глибина перегляду»

Дані, представлені у цьому звіті, показують ступінь зацікавленості аудиторії. Звіт містить інформацію про кількість переглянутих сторінок (глибина перегляду). Усі візити відвідувачів за звітний період згруповано в діапазони, перераховані в першому стовпці таблиць. Діаграми показують розподіл кількості візитів за глибиною перегляду і часом, проведеним на сайті.

Звіт «Залучення-час на сайті»

Дані, представлені у цьому звіті, показують ступінь зацікавленості аудиторії. Звіт містить інформацію про час, проведений користувачами на сайті. Усі візити відвідувачів за звітний період згруповано в діапазони, перераховані в першому стовпці таблиць. Діаграми показують розподіл кількості візитів за глибиною перегляду і часом, проведеним на сайті.

Звіт «За часом доби»

Звіт показує розподіл трафіку на сайті за часом доби. За кожен часовий проміжок протягом доби наведено інформацію про візити, які почалися в цей проміжок. Наприклад, стовпчик «10:00» відповідає візитам, що почалися в період між 10:00 та 11:00. У звіті також відображаються усереднені дані за вибраний період: візити, відмови, глибина перегляду і час, проведений відвідувачем на сайті.