Звіти групи «Демографія»

Звіти за основними соціально-демографічними характеристиками користувачів подано на основі даних, отриманих за допомогою технології Крипта.

Звіт за віком та статтю

У звіті наведено інформацію щодо віку та статі відвідувачів. Усі дані розподілено за групами:

ВікСтать
молодші за 18чоловіча
18–24жіноча
25–34
35–44
45 і старші

Щоб отримати об'єднані дані щодо статі та віку, а також порівняти вікову структуру кожної зі статей відвідувачів, додайте потрібне групування: у звіті «Вік» — групування Аудиторія → Стать, у звіті «Стать» — Аудиторія → Вік.