Описка у новині

Яндекс.Новини — це служба автоматичного оброблення матеріалів, наданих новинними агентствами.Тексти новин не редагуються і публікуються в тому вигляді, у якому вони надходять від партнерів сервісу.На жаль, іноді у текстах трапляються описки, і ми не можемо гарантувати їх повну відсутність.

Якщо ви помітили помилку, повідомте про неї авторам, наприклад у коментарі до новини на сайті-джерелі.Для цього перейдіть на сайт, на якому розміщено повний текст новини, натисніть у Яндекс.Новинах на заголовок новини у сюжеті.

Ви також можете повідомити про помилку через форму Яндекс.Новин.Наведіть приклад речення з опискою.Якщо можливо, додайте скриншот сторінки.Ми обов'язково передамо ваше зауваження партнеру, який опублікував новину. Однак ми не можемо вплинути на швидкість виправлення помилки на партнерському сайті.