Пошук

Пошуковий контекст

Ви можете конкретизувати пошуковий запит за допомогою операторів, які уточнюють наявність і взаємне розташування запитуваних слів у документі.

Яндекс шукає всі форми слова, зазначеного у запиті. Виняток становлять випадки, коли використовуються оператори ! та ".

Оператор

Опис

Синтаксис

Приклад запиту

+

Пошук документів, в яких обов'язково є виділене слово.

Допустимо використовувати кілька операторів + в одному запиті.

слово1 +слово2

[Київ +трамвай +пам'ятник]

Буде знайдено документи, в яких обов'язково містяться слова «трамвай» і «пам'ятник» та може бути слово «Київ».

"

Пошук за цитатою.

Пошук документів, що містять слова запиту в заданій послідовності та формі.

"слово1 слово2 ... словоN"

["У Диканьці ніхто не чув"].

Буде знайдено документи, що містять цю цитату.

*

Пошук за цитатою з пропущеним словом (словами).

Один оператор * відповідає одному пропущеному слову.

Увага! Використовується лише у складі оператора ".
"слово1  * слово2 ... словоN"

Оператор відокремлюється пробілами.

["не чув як * украв місяць"]

Буде знайдено документи, що містять цю цитату, включаючи пропущене слово.

&

Пошук документів, у яких слова запиту, об'єднані оператором, трапляються в одному реченні.

Допустимо використовувати кілька операторів & в одному запиті.

слово1 & слово2

Оператор відокремлюється пробілами.

[культура & єгипет]

Буде знайдено документи, в яких є речення, що містять одночасно слова «культура» і «єгипет».

[культура & єгипет & сучасний]

Буде знайдено документи, в яких є речення, що містять одночасно слова «культура», «єгипет» і «сучасний».

&&

Пошук заданих слів у межах документа. Під час визначення релевантності знайдених документів (та їх розташування у результатах пошуку) враховуються всі слова запиту.

Допустимо використовувати кілька операторів && в одному запиті.

слово1 && слово2

Оператор відокремлюється пробілами.

[Україна && Великобританія]

Буде знайдено документи, у яких є слова «Україна» і «Великобританія», незалежно від відстані між ними.

<<

Пошук заданих слів у межах документа. Під час визначення релевантності знайдених документів запиту (та їх розташування у результатах пошуку) враховується лише слово (слова), розміщене до оператора.

слово1 << слово2

Оператор відокремлюється пробілами.

[Україна << Великобританія]

Буде знайдено документи, у яких є слова «Україна» і «Великобританія», але визначення релевантності знайдених документів виконуватиметься лише за словом «Україна».

|

Пошук документів, у яких є будь-яке слово із запиту.

Допустимо використовувати кілька операторів | в одному запиті.

слово1 | слово2 | ... | словоN

Оператор відокремлюється пробілами.

[яхта | човен | корабель]

Буде знайдено документи, в яких є хоча б одне зі слів запиту: «яхта», «човен» або «корабель».

-

Пошук документів, у яких немає заданого слова.

Виключається лише слово, перед яким стоїть оператор.

Ідентичний оператору ~~.

Допустимо використовувати кілька операторів - в одному запиті.

слово1 слово2 ... -словоN

[зоопарк -київський]

Буде знайдено документи, в яких є слово «зоопарк», але немає слова «київський».

~~

Пошук документів, у яких немає заданого слова.

Виключається лише те слово, перед яким стоїть оператор.

Ідентичний оператору -.

Допустимо використовувати кілька операторів ~~ в одному запиті.

слово1 слово2 ... ~~ словоN

Оператор відокремлюється пробілами.

[зоопарк ~~ київський]

Буде знайдено документи, в яких є слово «зоопарк», але немає слова «київський».

~

Пошук документів, у яких задане слово може бути на сторінці, але не бути в одному реченні зі словом, зазначеним до оператора.

слово1 ~ слово2

Оператор відокремлюється пробілами.

[золотий ~ ключик]

Буде знайдено документи, у яких слово «ключик» може бути, але не в одному реченні зі словом «золотий».

()

Групування слів при складних запитах.

Всередині взятої у дужки групи також можуть бути використані будь-які оператори.

слово1 оператор (слово2 слово3 ... словоN)

Наявність пробілу перед символом ( визначається синтаксисом оператора, що стоїть перед ним.

[машина -(магазин купити)]

Буде знайдено документи, у яких є слово «машина» і немає слів «магазин» та «купити».

[машина +(магазин !Продаж)]

Буде знайдено документи, в яких може бути слово «машина» та обов'язково є «магазин» і «Продаж». При цьому слово «Продаж» — в заданій формі та з великої літери.

Оцініть статтю
Дякуємо за ваш відгук!