Параметри плагінів

Щоб з'ясувати, які значення параметрів повинні бути зазначені у налаштуваннях плагіна, виберіть потрібний пошук на сторінці Мої пошуки та відкрийте розділ налаштувань Індексування.

Натисніть на псевдопосилання Плагіни для популярних CMS і дотримуйтеся інструкцій. На третьому кроці потрібно зазначити IP-адреси (не більше 10), з яких Яндекс.Пошук для сайту повинен чекати на запити від вашої CMS.

На четвертому кроці відображаються параметри плагіна, що відповідають цьому пошуку:

Параметри, що використовуються:

  • Ключ (Key) — код, у якому зашифровано ідентифікатор вашого пошуку та IP-адреса сайту. Якщо IP-адреса вашого сайту змінилася, необхідно ще раз згенерувати посилання з параметрами, як показано вище, та вставити нове значення ключа в налаштуваннях плагіна.

  • Логін (Login) — логін облікового запису Яндекса, який ви використовуєте для входу в Пошук для сайту.

  • ID пошуку (Search ID) — ідентифікатор конкретного пошуку, створеного в Пошуку для сайту.

Поле Повідомлення про Статус плагіна (Plugin status message) заповнюється автоматично, одним з описаних нижче статусів.

Можливі статуси плагіна

Статус плагіна визначається автоматично за результатами останнього запиту, який був надісланий плагіном. Запит надсилається, лише якщо плагін увімкнений у той момент, коли сторінка створюється чи змінюється.

Статус українською

Статус англійською

Коментар

Поки що не було відправлено жодного пінга

Pings not been sent yet

Плагін ще не надіслав жодного запиту на індексацію.

Адреса <URL> не належить зоні пошуку вашого пошукового майданчика

Address <URL> is out of search area

Плагін надіслав запит з адресою, яка не входить у зону пошуку. Зона пошуку визначається за ідентифікатором, який зазначений у параметрі ID пошуку. Перевірте зону пошуку (URL потрібного пошуку на сервісі складається так: http://site.yandex.ua/searches/<ID пошуку>/).

Сайт не підтверджено в сервісі Яндекс.Вебмайстер для зазначеного імені користувача

Site is not confirmed in Yandex.Webmaster for your username (login)

Володіння сайтом варто підтвердити в сервісі Яндекс.Вебмайстер згідно з інструкцією.

Помилка в роботі плагіна

Error in plugin

Плагін несумісний із цією версією CMS. Завантажте плагін для потрібної версії зі сторінки Плагіни для популярних CMS.

Неможливо надіслати пінг

Unable to send ping

Пошук для сайту не відповідає на запит, надісланий плагіном. Найімовірніше, сервіс тимчасово недоступний. Якщо статус зберігається протягом тривалого часу, зверніться до служби підтримки.

Плагін працює коректно

Pinger is now working well

Останній надісланий плагіном URL прийнятий та оброблений Пошуком для сайту без помилок.

Один або декілька параметрів у налаштуваннях плагіна зазначені неправильно — ключ, логін або ID пошуку

One or more parameters in the plugin settings are incorrect — key, username (login) or Search ID

Перевірте значення параметрів плагіна, зазначені під час налаштування.

Запит надходить з IP-адреси <IP-адреса>, яка не зазначена в списку адрес у налаштуваннях вашого пошуку

Request comes from an IP address <IP-address>, which is not listed in the address list in the settings of your search

Перевірте адреси серверів, з яких надсилаються запити. Якщо запити із зазначеної адреси повинні оброблятися, завантажте плагін ще раз у розділі Індексування налаштувань вашого пошуку. Відредагувати список IP-адрес потрібним чином можна на третьому кроці завантаження плагіна.

На четвертому кроці завантаження відображаються значення параметрів для плагіна. Якщо ви налаштовуєте плагін вручну, звірте параметри вашого плагіна з цими значеннями.

Неправильний ключ (key) <ключ>. Перевірте налаштування плагіна

Invalid key <key>. Please check plugin settings

У налаштуваннях плагіна зазначено неправильний ключ (параметр key) для зазначеного логіна (параметр login). Завантажте плагін ще раз у розділі Індексування налаштувань вашого пошуку або скопіюйте згенерований ключ в налаштування вашого плагіна.