Оновлення списку сайтів за допомогою HTTP-запиту

Список сайтів пошуковоъ теми можна оновлювати програмно, використовуючи спеціальний POST-запит. Отримавши такий запит, Яндекс.Пошук для сайту автоматично надсилає оновлену тему на модерацію.

Авторизація

Щоб оновлювати сайти теми за допомогою POST-запитів, потрібно у властивостях теми зазначити IP-адресу або підмережу серверів, з яких надсилатимуться запити. Наприклад: 93.158.156.27/64.

Крім того, потрібно зазначити ключ теми. Його значення можна знайти на сторінці ваших пошукових тем. Зверніть увагу, що в разі зміни IP-адреси змінюється і ключ!

Формування запиту

Щоб оновити список сайтів теми, надішліть POST-запит на адресу http://site.yandex.ua/update_urls.xml. Запит повинен містити заголовок Content-Type:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Також у запиті мають бути зазначені параметри:

key=<ключ теми>&id=<логін>&category_id=<id теми>&urls=<urlencoded список сайтів>

Наприклад, якщо ключ — b11f3e1d35a1a01cb009a19dcf8f259b4bcaaf33, логін — some_login, ідентифікатор теми — 43210123, а список сайтів такий:

some-site-000.com
some-site-001.com 
some-site-002.com 
some-site-003.com

то запит повинен виглядати так:

POST /update_urls.xml HTTP/1.1
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Host: site.yandex.ru
Content-Length: 174

key=b11f3e1d35a1a01cb009a19dcf8f259b4bcaaf33&id=some_login&category_id=43210123& 
urls=some-site-000.com%0Asome-site-001.com%0Asome-site-002.com%0Asome-site-003.com