Правила оформлення гарантійного листа

Гарантійний лист має бути складено від імені платника — юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи, яку ви зазначаєте під час виставлення рахунків для оплати рекламної кампанії. Вимоги до гарантійного листа розрізняються залежно від типу платника.

 1. Гарантійний лист від імені юридичної особи
 2. Гарантійний лист від імені фізичної особи-підприємця
 3. Гарантійний лист від імені фізичної особи

Гарантійний лист від імені юридичної особи

Зразок заповненого гарантійного листа

 1. У гарантійному листі від імені юридичної особи (у шапці документа або на фірмовому бланку) обов'язково повинно бути зазначено реквізити організації, а саме:

  • назва організації;

  • юридична адреса;

  • ідентифікаційний код;

  • контактні дані.

 2. На останній сторінці гарантійного листа повинні міститися такі дані:

  • печатка організації;

  • дата підписання;

  • підпис уповноваженої особи.

  Підписати гарантійний лист повинен керівник організації або уповноважена особа (в останньому випадку до листа необхідно додати завірену копію довіреності, в якій передбачено право зазначеної особи на підписання відповідних документів від імені організації).

 3. Усі сторінки заповненого гарантійного листа повинні бути зшиті в один документ. На опечатувальній наклейці повинні міститися такі дані:

  • підпис уповноваженої особи;

  • печатка організації;

  • кількість прошитих сторінок.

  Якщо гарантійний лист не прошито, кожну сторінку повинно бути пронумеровано та підписано особою, яка підписала гарантійний лист.

Шаблони гарантійних листів для різних категорій товарів і послуг подано в розділі Перелік підтверджувальних документів.

Гарантійний лист від імені фізичної особи-підприємця

Зразок заповненого гарантійного листа

 1. У гарантійному листі від фізичної особи-підприємця обов'язково повинно бути зазначено таку інформацію:

  • назву фізичної особи-підприємця;

  • ідентифікаційний номер ФОП;

  • адресу реєстрації ФОП.

 2. На останній сторінці гарантійного листа повинні міститися такі дані:

  • дата підписання;

  • печатка (за її наявності).

  Якщо у вас немає печатки, то на місці печатки повинно бути написано від руки «Печатку не передбачено», там же слід написати від руки ПІБ та ідентифікаційний номер.

 3. Усі сторінки заповненого гарантійного листа повинні бути зшиті в один документ. На опечатувальній наклейці повинні міститися такі дані:

  • підпис фізичної особи-підприємця;

  • печатка (за її наявності);

  • кількість прошитих сторінок.

  Якщо гарантійний лист не прошито, кожну сторінку має бути пронумеровано та підписано окремо.

 4. До гарантійного листа слід додати копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, завірену підписом і печаткою (за її наявності).

 5. У гарантійному листі повинно бути зазначено адреси рекламованих сайтів. Перелічувати конкретні адреси сторінок, на які здійснюються переходи з оголошень у рекламній кампанії, не потрібно, оскільки у разі зміни адреси такої сторінки гарантійний лист вважатиметься недійсним.

  Приклад

  Правильно зазначена адреса: www.site.ua або site.ua.

  Неправильно зазначена адреса: www.site.ua/price, www.site.ua/catalog.

 6. Якщо в оголошенні зазначено посилання на один сайт, а під час переходу за цим посиланням відбувається переадресація на інший сайт, у гарантійному листі слід зазначити обидва домени.

  Приклад

  Якщо в оголошенні зазначено адресу www.site1.ua, а фактично після кліку на оголошення відкривається сайт www.site2.ua, у гарантійному листі потрібно зазначити обидві адреси.

Шаблони гарантійних листів для різних категорій товарів і послуг подано в розділі Перелік підтверджувальних документів.

Гарантійний лист від імені фізичної особи

Зразок заповненого гарантійного листа

 1. У гарантійному листі від фізичної особи обов'язково повинно бути зазначено таку інформацію:

  • прізвище, ім'я, по батькові;

  • паспортні дані (серія і номер, ким і коли видано паспорт);

  • ідентифікаційний номер;

  • адресу проживання.

 2. Підпис фізичної особи на гарантійному листі повинен бути нотаріально засвідченим.

  Увага. Нотаріуси засвідчують документи, складені державною мовою. Для отримання шаблону листа українською мовою з урахуванням категорії ваших товарів та послуг ви можете звернутися до служби підтримки.
 3. У гарантійному листі повинно бути зазначено адреси рекламованих сайтів. Перелічувати конкретні адреси сторінок, на які здійснюються переходи з оголошень у рекламній кампанії, не потрібно, оскільки у разі зміни адреси такої сторінки гарантійний лист вважатиметься недійсним.

  Приклад

  Правильно зазначена адреса: www.site.ua або site.ua.

  Неправильно зазначена адреса: www.site.ua/price, www.site.ua/catalog.

 4. Якщо в оголошенні зазначено посилання на один сайт, а під час переходу за цим посиланням відбувається переадресація на інший сайт, у гарантійному листі слід зазначити обидва домени.

  Приклад

  Якщо в оголошенні зазначено адресу www.site1.ua, а фактично після кліку на оголошення відкривається сайт www.site2.ua, у гарантійному листі потрібно зазначити обидві адреси.

Шаблони гарантійних листів для різних категорій товарів і послуг подано в розділі Перелік підтверджувальних документів.