Вартість розміщення

Вартість розміщення у Довіднику залежить від кількох параметрів: географії, рубрики, періоду, на який ви замовляєте розміщення, та кількості філій для мережевих організацій.

Точну вартість розміщення вашої організації або мережі система розрахує автоматично під час оформлення замовлення.

Розрахунок вартості відбувається за формулою C = B * M_g * M_r * P * D * DCH, де

B (basic) — базова вартість послуги. Вона становить 1650 грн з урахуванням ПДВ за 30 днів.

M_g (multiplier_geo) — коефіцієнт для міста, де розташована організація.

M_r (multiplier_rubric) — коефіцієнт для рубрики.

P (period) — запланований період розміщення (у місяцях). Замовлення можливе на період розміщення, кратний 30 дням.

D (discount) — знижка за період розміщення (до 25 % у разі оформлення послуги на рік).

DCH — знижка для філії (залежить від порядкового номера філії).

Загальна вартість для мережі визначається додаванням усіх вартостей, що встановлено для кожної з філій.

Зміна вартості розміщення кожної наступної філії зі збільшенням їх кількості:

Коефіцієнти для кожного з параметрів, що впливають на вартість, подано в таблицях.

Мінімальний строк розміщення — 90 днів.