Запитання і відповіді

Як почати виконувати завдання?

Виберіть на сервісі предмет, з якого ви хочете перевірити свої знання, і варіант тесту.

Скільки часу дається на виконання завдання?

Час на виконання завдання не обмежено — на відповіді ви можете витрачати стільки часу, скільки вам буде потрібно.

Після тестування на сторінці результатів відобразиться час, який ви витратили на тест.

Де знайти відповіді на запитання тесту?

Правильні варіанти відповідей на усі запитання ви зможете побачити, коли пройдете тест до кінця або натиснете на кнопку Здатися.

Я відповів правильно по суті, але відповідь не було зараховано. Чому?

Швидше за все, справа у формулюванні відповіді. Уважно читайте текст завдання — зазвичай у ньому міститься інформація про те, у якому форматі має бути введено відповідь. Результати реального тестування також буде перевірено автоматично, і правильну по суті, але неправильну за формою відповідь зараховано не буде.

Чому тут немає творчих завдань з оригінальних тестів?

Творчі завдання, характерні насамперед для мовних предметів, передбачають розгорнуту відповідь. Їх неможливо перевірити автоматично (потрібна особиста участь перевіряючого), тому на сервісі не подано.

У мене у завданнях не відображаються зображення, таблиці, формули. Чому?

Формули, зображення і таблиці можуть не відображатися у завданнях, якщо у вашому браузері відключено JavaScript. Будь ласка, перевірте це налаштування у вашому браузері.

Що таке тестовий бал?

Тестовий бал — це сума балів, які ви отримали за кожне виконане завдання тесту. Його застосовано для визначення вашого результату у відсотковому співвідношенні до максимально можливого тестового бала за цей варіант, прийнятого за 100 %.

Бали за виконані завдання на сервісі нараховуються так само, як і на реальному тестуванні.

Що таке рейтинговий бал?

Рейтинговий бал відрізняється від тестового бала. Він є остаточним балом за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та обчислюється на основі офіційної таблиці переведення тестових балів у рейтингові.

Рейтинговий бал виставляється за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) і показує, який результат ви отримали б на реальному тестуванні.

На сервісі у тестах з української мови та літератури, російської мови й іноземних мов немає письмового завдання, яке входить до реального тестування. Тому на сторінці результатів тесту у полі Рейтинговий бал виводиться два числа. Перше — це рейтинговий бал, обчислений на основі отриманого вами тестового бала. Друге — це рейтинговий бал, який ви могли б отримати, виконавши письмове завдання на повний бал.

Як оцінюється перевірна робота Моніторингу якості загальної середньої освіти?

Результатом перевірної роботи Моніторингу якості загальної середньої освіти є бал на моніторингу. Він обчислюється за правилами, зазначеними у пояснювальних записках до завдань із кожного предмету.

У перевірних роботах, які передбачають розгорнуті письмові відповіді, на сторінці результатів у полі Бал на моніторингу виводиться два числа. Перше — це бал, обчислений на основі отриманого вами тестового бала. Друге — це результат, який ви могли б отримати, виконавши письмове завдання на повний бал.

Як оцінюється перевірна робота Державної підсумкової атестації (ДПА)?

Результатом перевірної роботи Державної підсумкової атестації є оцінка за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Вона обчислюється на основі набраного вами тестового бала і рекомендацій, описаних у пояснювальних записках до перевірних робіт із кожного предмету.

У перевірних роботах, що передбачають розгорнуті письмові відповді, на сторінці результатів у полі Оцінка на ДПА виводиться два числа. Перше — це оцінка, обчислена на основі отриманого вами тестового бала. Друге — це результат, який ви могли б отримати, виконавши письмове завдання на повний бал.

Які типи питань є у тестах ЗНО?

Тести максимально наближені до реального тестування ЗНО. У них є всі типи запитань, які можуть вам трапитися на реальному тестуванні (за винятком бланка Б):

  1. Вибір одного правильного варіанта відповіді з кількох запропонованих.
  2. Вибір трьох правильних варіантів із запропонованих шести або семи. Це може бути і вибір одного правильного варіанта з кількох груп відповідей.
  3. Встановлення відповідностей між варіантами відповідей із двох груп. Наприклад, для однієї групи з чотирьох варіантів (позначених цифрами), потрібно вибрати відповідні значення з іншої групи варіантів (позначених буквами).
  4. Завдання на встановлення правильної послідовності фактів, явищ або подій.
  5. Завдання відкритої форми, що вимагають введення короткої відповіді. Це може бути коротка числова відповідь, слово або кілька слів.
  6. Завдання на заповнення пропусків у заданому фрагменті тексту, які трапляються у тестах з іноземної мови. Усі пропуски у тексті потрібно заповнити відповідними словами або словосполученнями із запропонованого списку.

Куди повідомити про помилку у завданні?

Якщо ви помітили помилку у запитанні або завданні, будь ласка, напишіть нам. Додайте посилання на сторінку з помилкою. Також уточніть, у чому полягає помилка.

Запитання на іншу тему

Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання у Допомозі, будь ласка, напишіть нам.